image1

IPARD PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

Genel ve Spesifik Amaçlar

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar:
■ Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
Aşağıda belirtilenler aracılığıyla, gıda işleme sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmak ve iç pazarda daha kolay rekabet etmelerini sağlamak; - Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması, - Yeni teknolojiler ve inovasyonun benimsenmesi, - AB standartlarına uyum konusuna önem verilmesi.
Bu tedbirin spesifik amaçları:
■ Atıkların tasfiyesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu yatırımların desteklenmesi. ■ Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması.

Alt Tedbirler

103-1 - Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-2 - Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3 - Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-4 - Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-5 - Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Recent Posts

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye