KARS İLİ IPARD III PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, IPARD Yönetim Otoritesi tarafından yürütülmekte olan “IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında, IPARD III Programı tanıtım toplantısı Kars’ta gerçekleştirildi.
Toplantıda, Yönetim Otoritesi personeli tarafından IPARD III Programı (2021-2027) kapsamında desteklenen sektörlere yönelik geniş kapsamlı bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar, Tarım Çevre – İklim- Organik Tarım, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi - LEADER Yaklaşımı, Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirleri kapsamında katılımcılara detaylı bilgilendirme yapıldı.
IPARD Yönetim Otoritesi tarafından IPARD III Programının hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, değiştirilmesi, tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili görev ve sorumlulukları ile bu kapsamda yapılan çalışmalar ve faaliyetler anlatıldı. Ayrıca, katılımcılardan IPARD III programı kapsamında desteklenen sektörler, hibe oranları, uygun harcama kalemleri ile üretici birliklerinin hibelerden nasıl yararlanabilecekleri ve başvuru yapacakları konularında sorular cevaplandı ve öneriler değerlendirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile kırsal kalkınma ve IPARD Programı kapsamında Kars’ta gerçekleşen yatırımlar, faaliyetler ve çalışmalar kapsamında katılımcılar bilgilendirildi. IPARD faydalanıcısı proje sürecindeki yaşadığı deneyim ve tecrübelerini anlatan sunumunu gerçekleştirdi. Ayrıca, Yönetim Otoritesi tarafından hazırlanmış IPARD iyi uygulama örnekleri projeleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Kars ili tarım sektörü tanıtım videoları izletilmiştir. Toplantıya, STK’ları, çiftçiler, yatırımcılar, kalkınma ajansları, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve yereldeki medya kuruluşları temsilcileri katılım sağladı.


içerikler

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye