YEREL KALKINMA STARTEJİLERİNİN HAZIRLANMASINA YÖNELİK TEKNİK DESTEK PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

IPARD Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Eylül 2018 ve Şubat 2019 Tarihleri arasında yürütülmüş olan “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına Yönelik Teknik Destek Projesi” 26 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Değerlendirme toplantısı ile nihayetlendirilmiştir.

LEADER yaklaşımı kapsamında 12 IPARD illinde (Amasya, Ankara, Çanakkale, Çorum, Denizli, Erzurum, Diyarbakır, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun ve Şanlıurfa) kurulmuş olan 25 Yerel Eylem Grubu (YEG) derneğinin Yerel Kalkınma Stratejilerinin (YKS) hazırlanması faaliyetleri desteklenmiştir.

Değerlendirme toplantısına YEG dernek temsilcileri, YKS hazırlıklarında görev almış olan uzmanlar, 12 il TKDK il Koordinatörlüğü ve ilçe müdürlüklerinin temsilcileri ile YO personeli katılım sağlamıştır.

Projenin Değerlendirme Toplantısının açılış konuşması Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Muhammed ADAK tarafından yapılmıştır

Toplantıda YEG tarafından hazırlanmış olan Yerel kalkınma Stratejilerine yönelik sunumlar yapılmıştır
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye