Ulusal Kırsal Ağ Bilgilendirme Toplantısı Bakanlığımız Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda Gerçekleştirildi.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

Kırsal kalkınma programlarında belirlenen hedefleri desteklemek, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda Ulusal Kırsal Ağ Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

IPARD Programı kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Kırsal kalkınma programlarında belirlenen hedefleri desteklemek, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Kırsal Ağ’ın 10 Ocak 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy toplantı salonunda Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya;
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Mustafa Aksu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşarı Sn.Gabriel MUNUERA VINALS, Avrupa Komisyonu Temsilcisi Sn. Iwona LIZTSWAN, Tarım Reformu Genel Müdürü Sn. Hasan Özlü, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sn. Dr.Muhammed Adak, TKDK Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Şerife Kontoğlu, TRGM Genel Müdür Yardımcıları, Bakanlık personelleri, ilgili tüm paydaşlar, STK Temsilcileri ve Ulusal Kırsal Ağ faaliyetleri kapsamında çeşitli illerde kurulan Yerel Eylem Grubu temsilcileri katılım sağladılar.

Toplantıda,
Ülkemizde uygulanan kırsal kalkınma politikaları, LEADER yaklaşımı, Ulusal Kırsal Ağ, Yerel Eylem Grubu ile STK’ların kırsal kalkınma tecrübeleri konusunda bilgiler verildi. Ulusal Kırsal Ağ’a ilişkin çeşitli konularda sunumlar yapıldı ve hazırlanan kısa film izlenilip, deneyimler paylaşıldı.

Yapılan sunum ve konuşmaların ardından çeşitli illerden gelen farklı YEG tarafından fuaye alanında stantlar kurulmuş ve YEG alanlarını tanıtan materyaller ile yerel ürünler sergilenmiştir. Toplantıda yapılan sunumları takiben katılımcılar tarafından stantlar ziyaret edilmiştir

UKA’nın geniş kapsamlı paydaş kümesinde ayrıca “LEADER” tedbiri kapsamında 12 ilde kurulan Yerel Eylem Grupları/Dernekleri de (YEG) bulunmaktadır.

Ulusal Kırsal Ağ faaliyetleri kapsamında ilk etapta yapılan faaliyetler arasında;
- Kırsal kalkınma programlarının fark yaratan ve uygulanabilir iyi proje örneklerinin toplanması ve yaygınlaştırılması
Tematik çalışma grupları, seminerler, eğitimler, çalıştaylar, bilgilendirme toplantıları, odak grup faaliyetleri ile bilgi ve deneyimlerin paylaşılması,
Tanıtım materyallerinin hazırlanması ve dağıtılması
Yerel Eylem Grupları arasında iletişim ağı kurularak işbirliğinin kolaylaştırılması
Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (ENRD) ve diğer ağlar ile işbirliği aktivitelerinde Türkiye’nin temsil edilmesi - Belirlenen sorunlara ortak çözümler aranması yer almaktadır


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye