Yerel Bitki Türleri Çalıştayı 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara Divan Otel’de gerçekleştirildi.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
IPARD III Programı bünyesinde uygulanmasına devam edilecek olan “Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım” tedbirine eklenmesi planlanan yerel bitki türleri alt-tedbiri ile ilgili çalıştay IPARD Yönetim Otoritesi tarafından gerçekleştirildi.
Çalıştaya, TKDK, AB Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bakanlığımızın ilgili birimleri, Denizli/Buldan ve Karabük/Safranbolu İlçe Müdürlükleri personeli katılım sağladı. Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şahane Fulya Arslanoğlu da çalıştay süresince destek verdi.
Çalıştay boyunca Yönetim Otoritesinin ve TKDK’nın Tarım-Çevre tedbiri kapsamında yaptığı çalışmaların tanıtımı ve yerel bitki türlerimiz konusunda uzmanlarca sunumlar gerçekleştirildi.
Çalıştayın 3. günü pilot alan ve yerel bitki türü seçimi konusunda grup çalışması gerçekleştirilerek çalıştay sonlandırılmıştır.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye