"LEADER TEDBİRİ İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ”

Admin
Leader Projesi
Bu alanı Yazıya gönder.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, IPARD Programı kapsamında yürütülen “LEADER Tedbiri Hakkında Farkındalık Yaratmak ve Yerel Halkı Harekete Geçirmek İçin Teknik Destek Projesi” 02 Aralık 2016; Cuma günü Ankara'da gerçekleşen kapanış toplantısı ile tamamlanmıştır
Toplantının açılış konuşmaları; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed ADAK ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Genel Koordinatörlerinden Mahmut KARDAŞ tarafından yapıldı. Ayrıca; Avrupa Komisyonu Temsilcisi Iwona LIZTSWAN ve Proje ekip lideri Dilek BATMAZ VURAL birer konuşma yaptılar.
İllerde görev yapan yerel kalkınma rehberlerinin değerlendirme konuşmalarının ardından, Yerel Eylem Grubu (YEG) derneği temsilcileri süreçle ilgili görüşlerini paylaştılar.
Toplantıya; IPARD Programının uygulanmakta olduğu 10 ilden (Amasya, Diyarbakır, Ordu, Manisa, Samsun, Kastamonu, Ankara, Çanakkale, Erzurum, Denizli) GTHB İl müdürlüğü, TKDK il koordinatörlüğü, ilgili bakanlık temsilcileri, Bölge Kalkınma Ajansı ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri; yerel kalkınma rehberleri ile YEG Derneği temsilcileri katılım sağladı.
Ağustos ayında uygulamaya başlayan proje ile yukarıda yer alan illerin kırsal alanlarında LEADER Tedbirinin uygulanması için kapasite oluşturulmuş ve 23 YEG Derneği kurulumu desteklenmiştir.
Takip eden süreçte kurulmuş olan YEG’lere kalkınma stratejilerinin hazırlanması için destek verilecek ve 10 IPARD ilinde daha YEG oluşturma çalışmaları başlatılacaktır.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye