Ulusal Kırsal Ağ Teknik Destek Projesi Kapsamında Ortak Tarım Politikası (UKA) Çevrim içi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecektir..

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Ulusal Kırsal Ağ Teknik Destek Projesi Kapsamında Ortak Tarım Politikası (UKA) Çevrim içi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecektir..
Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinasyonunda Ortak Tarım Politikası ulusal düzeyde yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda Yönlendirme Komitesi kurulmuştur ve bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 26 bölge merkez illeri belirlenmiş ve 26 bölgeye bağlı 81 ili kapsayan ilgili paydaşlarla OTP ağı irtibat temsilcileri belirlenmiştir.

Çevrimiçi bilgilendirme Toplantısı
OTP Ağı Yönlendirme Komitesi temsilcileri
Yönlendirme Komitesinin 81 il yerel teşkilat OTP ağı irtibat temsilcilerini
İlgili Valilikleri kapsamaktadır.

Çevrim içi toplantı tarihi :
15 Ağustos 2023
10:30 - 15:30


Ulusal Kırsal Ağ Teknik Destek Projesi Kapsamında Ortak Tarım Politikası (UKA) Çevrim içi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecektir..
Toplantı Davetiyesi

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye