Tarım-Çevre Tedbiri


Tarım-Çevre Tedbir

        Tarım-Çevre Tedbiri Türkiye için yenilikçi bir yaklaşımdır, çünkü çiftçileri arazilerinin çevresel kalitesini koruma, oluşturma ve geliştirme konusunda teşvik eder. Tarım çevre tedbiri ile çiftçiler toprağın, yer altı ve yüzey sularının, biyoçeşitliliğin ve yüksek doğal değere sahip tarım arazilerinin korunmasına destek olacak daha çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalar benimsemektedir.
        Bu tedbir aday ülkelerde pilot düzeyde uygulanmaktadır. Ödemeler taahhütlerden doğan gelir kayıplarının telafisi amacıyla yapılır. IPARD Programı kapsamında tedbir dört alt tedbirden oluşmaktadır, bu alt-tedbirler ve seçilen pilot ilçeler aşağıda verilmiştir:

  • Toprak örtüsü yönetimi toprak erozyonu kontrolü (Beypazarı)
  • Su koruma (pilot ilçe seçim aşamasında)
  • Biyoçeşitlilik – toy kuşu populasyonunun geliştirilmesi (Polatlı)
  • Organik tarım yöntemlerinin tanıtılmasına ve sürdürülmesine destek (pilot ilçe seçim aşamasında)
        Destek, gönüllülük esasında arazi yönetiminde Tarım-Çevre taahhüdünde bulunan, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, en az 5 yıl süreyle arazi kadastro mülkiyeti veya kiralama belgesi olan gerçek ya da tüzel kişilere verilecektir. Başvuru yapılabilecek minimum tarımsal parsel büyüklüğü 0,2 ha’dır; başvuru sahibinin destek için başvuracağı minimum arazi büyüklüğü de 1 ha’dır
        Yönetim Otoritesi olarak görevimiz tedbir fişlerini hazırlamak, hesaplamaları yapmak, farkındalık toplantılarını gerçekleştirmek ve eğitimleri düzenlemektir
        Komisyonla yapılan görüşmeler sonunda “Toprak örtüsü yönetimi toprak erozyonu kontrolü alt-tedbiri” ile başlanılmasına karar verilmiş ve akreditasyon 21.12.2016 tarihinde alınmıştır. 7 Eylül 2018 tarihli Dördüncü Başvuru Çağrı İlanı ile Tarım-Çevre Tedbirinden çağrıya çıkılarak bu alt-tedbir için başvurular alınmıştır. Şu anda pilot ilçe olan Beypazarı’nda alt-tedbir uygulamaları başarı ile devam etmektedir.
Tarım-Çevre Tedbiri

Tarım-Çevre Tedbiri altında “Toprak örtüsü yönetimi ve erozyon kontrolü” alt-tedbiri için pilot bölge olarak seçilen Beypazarı’nda alt-tedbirin başvuruları tamamlandı.


The applications for “management of soil cover and soil erosion control” sub-measure under Agri-Environment Measure were finalized in the pilot district, Beypazarı.

Tarım-Çevre Tedbiri altında “Toprak örtüsü yönetimi ve erozyon kontrolü” alt-tedbiri için pilot bölge olarak seçilen Beypazarı’nda alt-tedbirin başvuruları tamamlandı. 96 çiftçi bu yenilikçi alt-tedbiri uygulamak için başvurdu. Tedbir kapsamında çiftçilerin alması zorunlu olan eğitimler ise 2018 Kasım ve 2019 Mart aylarında AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzmanlarınca verildi.

Tarım-Çevre Tedbiri altındaki biyoçeşitlilik alt tedbirinin revizyonu ve uygulamalarına ilişkin çalışmaları yapmak için ise 2018 Mayıs-Ağustos aylarında bir teknik destek projesi yürütülmüştür

 Tarım-Çevre Tedbiri altındaki biyoçeşitlilik alt tedbirinin revizyonu ve uygulamalarına ilişkin çalışmaları yapmak için ise 2018 Mayıs-Ağustos aylarında bir teknik destek projesi yürütülmüştür

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye