ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ’NİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Ülkemizde kırsal kalkınma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında en üst politika belgesi olan Kalkınma Planı esas alınmaktadır. Kalkınma Planları tüm sektörlere ilişkin (Tarım, Eğitim, Sağlık, Çevre ve İklim, Enerji, Ulaşım ve Altyapı gibi) politika ve tedbirleri belirlemek amacıyla, beş yıllık olarak hazırlanmaktadır.
Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB) uyum süreci hazırlıkları kapsamında 2007-2013 döneminden itibaren düzenli olarak Kalkınma Planı çerçevesinde ulusal düzeyde tüm Kurum/Kuruluş, STK ve gözlemci kuruluşların katkıları ile hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) Belgesi ile kırsal kalkınma politikalarının daha yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teknik Desteği ve İlgili tüm Kurum/Kuruluş, STK ve gözlemci kuruluşların katılımıyla hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi-III (2021-2023) belgesinin süresi 2023 yılı sonu itibariyle sona erecektir.
Bu kapsamda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Özge TEKİN’in başkanlığında, UKKS-IV ön hazırlık çekirdek grup toplantısı, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının konu uzmanlarının katılımıyla, 08 Ağustos 2023 tarihinde Bakanlığımız 10. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantıda; UKKS-IV 2024-2028 çalışmaları ile ilgili yol haritası hakkında Kurumların görüşleri alınmış, toplantı iyi dilek ve temennilerle sona ermiştir.


içerikler

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye