Konya- ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Türkiye, Avrupa Birliği (AB)’ne uyum sürecinde kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalarında merkezi yaklaşım yerine, yerel ölçekte katılımın üst düzeyde tutulduğu bir anlayışı benimsemeye başlamıştır. Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın kırsal kalkınma bileşeni olan ve IPARD Programı kapsamında ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan Ortak Tarım Politikası Ağı (OTP), bir yandan kırsal kalkınma politikalarının etkin uygulanmasını sağlamayı ve kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı hedeflemektedir. Ortak Tarım Politikası Ağı (OTP) kırsal kalkınma politikaları uygulanırken, tüm paydaşların katılımını ve yerel kültürel değerlerin bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, Ortak Tarım Politikası Ağı 81 İl yapılanma çalışmalarıyla ilgili olarak Konya İlinde toplantılar yapılmıştır.
Toplantıların genel amacı, AB’ye uyum sürecinde, Ortak Tarım Politikası ağının yerel, bölgesel yapılarının kurulması ve ulusal kırsal kalkınma bağlarını daha güçlü hale getirmiştir.
9-12 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya’da yapılan toplantılarda; Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları, il ve bölgelerin tarım ve kırsal kalkınma politikalarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri ve paydaşları bir araya gelmiştir.
Toplantıların ilk gününde; Konya Vali Yardımcısı Yavuz GÜNER, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan BOSTANCI, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat KARAKOYUNLU, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Yavuz UYSAL, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran SEÇEN, Bahri Dağdaş Uluslar Arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.Fatih ÖZDEMİR, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.Cihan UZUN makamında ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerde, tarım sektöründeki bölgesel gelişmeler, UKA’nın amaç ve hedefleri ele alınmıştır.
ODAK VE PAYDAŞ TOPLANTILARI…
Toplantıların ikinci gününde, odak grup toplantısı düzenlenmiştir. Bölgenin tarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına sunum yapılan toplantıda yer alan Kurumlar şunlardır; Konya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, il Kültür Turizm Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı, Bahri Dağdaş Uluslar Arası Tarımsal araştırma Enstitüsü, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü’dür.
11.10.2023 Çarşamba günü, bölgenin tarım sektöründeki tüm aktörlerinin yer aldığı paydaş toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, Tarım Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığında Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Figen ERCAN tarafından OTP Ağı’nın yapısı, yapılanma çalışmaları, sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili sunumlar yapılmıştır. Paydaş toplantısına katılan kurumlar Konya Şeker Fabrikası A.Ş, Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Meram Süt Birliği, Konya Sulama Kooperatifi Birliği, Meram Ziraat Odası, Konya Ziraat Mühendisleri Odası, Konya Karatay Ziraat Odası, Konya İli Damızlık Koyun Keçi Birliği, Karatay Süt Üretimi Birliği, Konya Veteriner Hekimleri Odası, Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Konya Organik Tarım Derneği’dir.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ
Aynı gün; bölgedeki iyi uygulama örnekleri yerinde incelenmiştir. İçeri Çumra Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Seyit Mehmet DAĞ ziyaret edilmiş ve kooperatif bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle üretim yapan; Süt Soğutma Merkezi, Küspe ve Mısır Silajı Paketleme Tesisi ile Arpa, Mısır Kırma Ezme Tesisi gezilmiştir. Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi Başkanı Ali IŞIK ziyaret edilerek, Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifine ait GES Santrali’nde incelemeler yapılmıştır.
12.10.2023 Perşembe günü yapılan son toplantıda ise çekirdek grup bir araya gelmiştir. Çekirdek grup toplantısında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü OTP Ağı Bölge Koordinatörü ve Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner Koordinatör olarak seçilmiştir.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye