IPARD II PROGRAMI 14. İZLEME KOMİTESİ RESMİ TOPLANTISI 10 KASIM 2022 TARİHİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development- IPARD) kapsamında gerçekleştirilen IPARD II Programı İzleme Komitesinin 14. Resmi Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok’un başkanlığında hibrid formatta (fiziki ve çevrimiçi ) Crowne Plaza’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Muhammed ADAK, AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’nden Komşuluk, Genişleme ve Katılım Öncesi Yardım Bölümü Başkanı Frank BOLLEN, Türkiye Ülke Sorumlusu Krzysztof SULIMA; AB Delegasyonu’ndan Mali İşbirliği Başkanı Andre LYS, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Hidalgo GUITERREZ, Tarım Sektörü Yöneticisi Leyla ALMA ve ilgili bakanlıkların ve STK’ların temsilcileri katılım sağladı.
Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın DEMİROK açılış konuşmasında; “IPARD III Programı 14 Mart 2022 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilmişti. Biz de Programın ülkemizde en etkin şekilde kullanılabilmesi için çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Programda uygulanacak yeni tedbirler ve kurumsal kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni projeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakında imzalanacak olan Çerçeve, Sektörel ve Finansman Anlaşmaları müteakip yeni programımızı bir an önce uygulamak için sabırsızlanıyoruz. Bir aksilik olmazsa 2023 yılı içerisinde Programdan ilk çağrı ilanına çıkabileceğimizi öngörüyoruz. IPARD III Programı kapsamında akreditasyon hazırlıklarımıza başladık. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ilgili Kurumlarımızla istişareli şekilde süreçleri yürütüyoruz. Ayrıca, LEADER tedbiri, Tarım- Çevre tedbiri, Teknik Destek Projeleri ve IPARD III programında yer alacak olan Danışmanlık Hizmetlerinin uygulanması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Toplantıda, İzleme Komitesi üye değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, toplantı yeter sayısının kontrolü ve Gündemin onaylanması, bir önceki İzleme Komitesi toplantı tutanağının kabulü gerçekleştirildi. 2023 Yılı Teknik Destek Eylem Planı sunuldu ve İzleme Komitesi üyelerince oybirliği ile kabul edildi.

IPARD II Programının uygulanması kapsamında, Yönetim Otoritesi ve ilgili paydaşlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

IPARD 14. İzleme Komitesi toplantısı iyi niyet ve temennilerle ve bir sonraki toplantının Haziran 2023’te yapılması kararı ile sona erdi.T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye