IPARD I Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Konferansı ve Değerlendirme Çalıştayı

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
IPARD I Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Konferansı ve Değerlendirme Çalıştayı


IPARD I Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Konferansı 5 Aralık 2017 tarihinde Kamu Kurumları, İlgili Sektör Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve araştırmacıların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Konferans, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed ADAK’ın açılış konuşması ile başlamış sonrasında ise IPARD I Programı sürecinde gerçekleştirilen değerlendirme çalışmaları ile ilgili Yönetim Otoritesi uzmanları ve bağımsız değerlendirici temsilcisinin sunumları ile devam etmiştir.
IPARD I Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme çalışmasının sonuçlarının paylaşımı ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan Konferans Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN’in konuşması ile tamamlanmıştır.
Aynı kapsamda yapılan bir diğer çalışma ise Değerlendirme Çalıştayıdır. Ülkemizde değerlendirme kapasitesi ve kültürünü artırmak amacıyla 6-7 Aralık 2017 tarihlerinde Kamu Kurumları, İlgili Sektör Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversite temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda IPARD Programlama süreci, programın izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve mantıksal çerçeve yaklaşımı konuları ele alınmıştır.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye