YEREL EYLEM GRUPLARINA (YEG) YÖNELİK YILLIK UYGULAMA PLANI HAZIRLAMA ONLINE EĞİTİMİ 03 TEMMUZ 2020 TARIHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Tedbiri kapsamında; Yerel Eylem Gruplarına yönelik Yıllık Uygulama Planı hazırlama eğitimini online olarak Zoom üzerinden yapılmıştır.

IPARD Yönetim Otoritesi ve TKDK tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen eğitimde, 50 Yerel Eylem Grubu (YEG) temsilcilerine Yıllık Uygulama Planı taslakları üzerinden bilgilendirme yapılarak, örnek Yıllık Uygulama Planı gösterilmiştir. Ayrıca YEG’lerin konu ile ilgili sorularına da yanıt verilmiştir.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye