“TAIEX Çok Ülkeli Atölye Çalışması Romanya’da gerçekleştirildi”

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Batı Balkanlar ve Türkiye'de “Kısa Gıda Tedarik Zinciriyle” küçük çiftçilere sunulan fırsatlar ve IPARD destekleri konulu çalıştay 25-26 Nisan 2018 tarihleri arasında Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde gerçekleştirilmiştir.
AB Komisyonu DG AGRI’nin işbirliği ile TAIEX tarafından düzenlenmiş olan çalıştay; Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Cumhuriyeti, Kosova, Bosna Hersek ve ülkemizden Yönetim Otoritesi ve IPARD Ajansı temsilcilerinden oluşan yaklaşık 35 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Seminerin amacı, bölge idarelerinin ve kırsal ağların, küçük çiftçilerin kısa tedarik zincirindeki işbirliğinin sağlanması ve IPARD Programı (veya eşdeğeri) kapsamında desteklerin tasarlanmasını sağlamaktır.
Program kapsamında aşağıda yer alan konularda sunumlar ve grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 • İşbirlikçi kısa gıda tedarik zincirleri kurarak küçük çiftçilerin ve kırsal işletmelerin gelirlerini IPARD’ la artırmak
 • Tanımlar, kilit paydaşlar, küçük çiftçiler için fırsatlar, başarı faktörleri
 • İşbirlikçi kısa tedarik zinciri kurulması: başlangıçtaki engelleri aşmak, örgütsel işbirliğinin organizasyon yapıları, gıda zinciri grubunu kurmak için metodoloji
 • Başarılı bir kısa tedarik zinciri kurulması - Slovenya örneği
 • - Ajvar'ın geleneksel üretimi ve küçük çiftçi işletmelerinin yeni yolu
 • Batı Balkanlar ve Türkiye'den kısa tedarik zincirinde çalışan çiftçilerin mevcut girişimlerine örnekler
 • EKO-ILINDED Tarım kooperatifi (Organik meyve üreticileri Kooperatifi-Makadonya)
 • - Avusturya'dan küçük çiftlikleri içeren örnek başarılı kısa tedarik zincirleri örneği
 • - İtalya'daki kısa tedarik zincirleri, yasal çerçeve, zincirlerin desteklenmesinde Kırsal Ağın rolü
 • - Romanya'daki küçük çiftliklerin önemi, hukuki işbirliği şekilleri, kısa tedarik zincirine KKP desteği, işbirliği tedbiri altındaki projelerden örnekler
 • - Sebze sektöründe küçük çiftçilerden oluşan bir kooperatifin saha ziyareti
 • - Süt Kooperatif saha ziyareti
 • - Transilvanya da ki küçük çiftçilerin kısa tedarik zincirinin desteklenmesi - yerel kalite markası – çevre faktöründen faydalanma
 • - Grup çalışması (her ülke kısa tedarik zincirine örnek oluşturacak şekilde bir ürün belirlemiş ve kısa tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler, ürünün yetiştiği alan, avantajlar, problemler, ürüne katma değer kazandırılmasına yönelik faaliyetler, pazarlama vb. konuları içeren bir çalışma yapmıştır.

Gerçekleştirilen çalıştayla birlikte küçük çiftçilerin ürünlerini en az aracı ile doğrudan satmalarının kırsal kalkınmaya olan olumlu etkileri tüm katılımcı ülkelerle tarafından ifade edilmiştir.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye