IPARD III TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ II AÇILIŞ TOPLANTISI YÖNETİM OTORİTESİ BAŞKANI SAYIN DR. OSMAN YILDIZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
IPARD Yönetim Otoritesi tarafından “IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi II ” açılış toplantısı, 7 Temmuz 2023 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ başkanlığında yapılan toplantıda, IPARD III Programının etkin bir şekilde tanıtımı için IPARD illerinde gerçekleştirilecek olan toplantılar ve yapılacak çalışmaların detayları görüşüldü.
Sayın YILDIZ, Yönetim Otoritesi tarafından 2023 yılı içinde IPARD III Programının tanıtımı kapsamında, 20 IPARD ilinde desteklenen sektörlere yönelik bilgilendirme toplantılarının başarıyla gerçekleştirildiğini ve kalan IPARD illerinde de toplantıların yapılacağını ifade etti. YILDIZ, gerçekleştirilecek olan toplantılarda yatırımcıların ve potansiyel faydalanıcıların IPARD III Programı hakkında bilgilendirilmesinin amaçlandığını vurgulayarak Program kapsamında tedbirlere başvuru sayısının artırılması ve fonların daha etkin olarak kullanılmasının hedeflendiğini vurguladı. Gerçekleştirilecek tanıtım toplantılarına; STK’lar, çiftçiler, yatırımcılar, kalkınma ajansları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve yereldeki medya kuruluşları temsilcilerinin davet edilmesi planlanarak IPARD III Programın tanıtımının geniş bir kitleye ulaşması amaçlanmaktadır.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye