Ortak Tarım Politikası Ağı (Ulusal Kırsal Ağ), 28 Ağustos – 1 Eylül 2023;

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
OTP Ağı (Ulusal Kırsal Ağ/UKA) tarım ve kırsal kalkınma için kamu kurum kuruluşları, özel sektör, STK’lar, üniversiteler gibi tüm paydaşlara UKA’nın anlatılması ve yerel ağın kurulması için Zonguldak ve Bartın’ın bağlı olduğu merkez il Karabük’te saha çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalara gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından yoğun ilgi gösterilmiştir.
28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye OTP Ağ yapısı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Karabük Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü ve bölge STK’larının katıldığı toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda UKA’nın ruhu olan yerel ile sağlıklı ve kesintisiz iletişim felsefesiyle kırsalın tüm unsurlarıyla temas kurulmaya çalışılmıştır.
Bartın ve Zonguldak illerinin de yönetileceği merkez il olan Karabük’te 28 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren ve OTP Ağı’nın işleyişi, amacı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantılarda, tarım ve kırsal kalkınma politikalarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri ile paydaşlar bir araya gelip; ağlar oluşturulmaya başlanmıştır.
28 Ağustos 2023 tarihinde Yönetim Otoritesi Uzmanı Esra ÇİĞDEM, Karabük Vali Yardımcısı Sayın Muhittin GÜREL’i İl Tarım Müdürü Çetin AYVALIK, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erdal BAHAROĞLU ve Mühendis Murat SETTAŞI’nın da katılımıyla makamında ziyaret ederek Ortak Tarım Politikası Ağı hakkında kendilerine bilgilendirme yapmıştır. Yapılan bilgilendirme ziyareti sonucunda Sayın GÜREL başkanlığında OTP Ağı Karabük Bölge Koordinatörlüğü’nün kuruluş çalışmaları değerlendirilmiştir. 29 Ağustos’ta yapılan Odak Grup toplantılarının ardından 30 Ağustos günü saha ziyaretleri yapılarak iyi uygulama örnekleri yerinde ziyaret edilmiştir. Kadın girişimciler, ödüllü hayvan üreticileri ve meyve üreticileri ile yapılan görüşmelerde kırsalın beklenti ve zorlukları konuşulmuştur. Saha ziyaretlerinde üreticilerin; safran üretimi, Safranbolu’nun gece aydınlatılması ve yerel üretici pazarının kurulması, hayvancılıkta veteriner desteğinin önemi gibi konular gündeme getirilmiştir.
OTP Ağı saha çalışmaları kapsamında 31 Ağustos’ta Karabük İl Tarım Müdürlüğü’nde yapılan Paydaş Grup toplantısında OTP Ağı hakkında bilgilendirme yapılarak paydaşların görüşleri alınmıştır.
Paydaş Grup toplantılarında bölgenin; ekoturizm, agro turizm ve kültürel değerlerinin birlikte kalkınmanın katalizörü olabileceği konusunda mutabık kalınmış olup, gelecekteki çalışmalar için temenniler bildirilmiştir.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye