ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
81 ili kapsayacak Ortak Tarım Politikası Ağı’nın (UKA) yapılanma çalışmalarıyla ilgili toplantılar, 28 Ağustos haftası Kayseri’de yapıldı.
4 gün süren ve UKA’nın işleyişi, amacı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantılarda, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları, il ve bölgelerin tarım ve kırsal kalkınma politikalarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri ve paydaşları bir araya geldi.
Kayseri’de gerçekleşen toplantının ilk gününde, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları; Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Dr. Abdullah KALKAN’ı ziyaret ederek, UKA’nın çalışmaları konusunda bilgi verdiler. Aynı gün Sayın Valinin yönlendirmesi ile Kayseri İlinin koordinasyonunda yürütülecek olan UKA’nın ilk yapı taşlarını oluşturacak olan İl Tarım ve Orman Müdür Yrd. Sayın Sami YILMAZ ve Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Ahmet Emin KİLCİ ziyaret edilerek, istişarelerde bulunuldu.
İkinci gün; Valilik tarafından UKA Bölge Koordinasyon Merkezi olarak görevlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası toplantı salonunda Odak Grup toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda; Tarım Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığında Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Figen ERCAN tarafından ilgili kurumlar ve kuruluşların temsilcilerine sunumlar yapıldı, onların görüşleri değerlendirildi. Toplantıya; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet CERAN, İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Sayın Osman BAL, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yardımcısı Sayın Abdurrahman PINAR, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Araştırmacı Sayın Güngör ÇAĞLAYAN, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Engin GÜLDÜR ve Kayseri İl Tarım ve Orman Şube Müdürü Sayın Mesut ERER katıldılar. 31 Ağustos Perşembe günü ise çiftçilerin ve bölgenin kırsal kalkınma ve tarım alanındaki tüm aktörlerinin yer aldığı paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın sağlandığı toplantıda paydaşlara; UKA yapılanma çalışması hakkında sunum yapıldı, sunum sonrasında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.
Toplantı sonrası İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Mustafa ŞAHİN ile bir araya gelen Bakanlık uzmanları, Sayın ŞAHİN’e süreç hakkında bilgi vererek, durum değerlendirmesi yaptılar. Saha çalışmaları başarıyla sona erdi.
ORTAK TARIM POLTİKALARI (OTP) AĞI
Ulusal Kırsal Ağ, bir yandan kırsal kalkınma politikalarının etkin uygulanmasını sağlamayı ve kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. Kırsal kalkınma politikaları uygulanırken, tüm paydaşların katılımını ve yerel kültürel değerlerin bütünlüğünü korumayı amaçlıyor.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye