Yerel Eylem Grubu temsilcileri 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı’nda buluştu.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
LEADER Tohumları Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı ile filizlendirildi……..
Yerel Eylem Grubu temsilcileri 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı’nda buluştu.

IPARD Programının uygulanma etkinliğinin artırılması ve başarılı uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için kurulacak olan Ulusal Kırsal Ağ’ın (UKA) paydaşlara tanıtılması amacıyla Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Çorum, Şanlıurfa, Amasya, Çanakkale, Kastamonu, Denizli, Erzurum, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Ordu, Samsun illerinde kurulan 25 Yerel Eylem Grubu (YEG) temsilcisi; lansman toplantısında buluştu.
Toplantıya Avrupa Komisyonu’nu temsilen Iwona LISZTWAN ve Liam BRESLIN ile kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, odalar, YEG ve kırsal girişimci temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda ülkemizde uygulanan kırsal kalkınma çalışmaları, politikaları, LEADER yaklaşımı, ulusal kırsal ağ, İtalya kırsal ağ deneyimleri, yerel eylem grubu ile STK’ların kırsal kalkınma tecrübeleri konusunda bilgiler verildi.
12 ilde oluşturulan 25 YEG tarafından fuaye alanında stantlar kurulmuş ve YEG alanlarını tanıtan materyaller ile yerel ürünler sergilenmiştir. Toplantıda yapılan sunumları takiben katılımcılar tarafından stantlar ziyaret edilmiştir.
“Ulusal Kırsal Ağ”ın kırsal kalkınma programlarında belirlenen hedefleri desteklemek amacıyla, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayan ve birlikte öğrenmeyi kolaylaştıran bir yapı olarak kurulması planlanmaktadır.
Ulusal Kırsal Ağ, yerel, bölgesel, ulusal paydaşlar ve YEG’ler arasında iş birliği bağlarının kurulması sağlayacaktır.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye