filler image
12-Şubat-2024

IPARD II Programı Yedinci Çağrı ve On İkinci Çağrı kapsamında TKDK ile sözleşme imzalamış olan YEG'lerin 2023 yılı Yıllık Uygulama Raporlarını

filler image

Muhtarın Köylüleriyle Girdiği Bahis

"Ben Ramazan Aydın, Çankırı İli Çerkeş ilçesinde çiftçilikle uğraşmaktayım. Gerek tarla ziraatı gerekse hayvancılıkla uzun yıllar uğraştım. "

Faydalanıcı : Ramazan Aydın
Tüm Projeleri İnceleyin
filler image

Dağlık Alan Kriterini Sağlayan Köyler ve Mahalleler

500-1000 Metre Arası (%17 Eğimli) Dağlık Alan Listesi
1000 Metre Üstü Dağlık Alan Listesi

Güncelleme Tarihi : 19/09/2022

Bakanlığın, üretilen yeni veriler doğrultusunda listede güncelleme yapma hakkı saklıdır.

IPARD PROGRAMI NEDİR?

responsive screens IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.




IPARD II

IPARD II PROGRAMI
                    

IPARD III

IPARD III PROGRAMI
                    

IPARD III Programı uygulama İlleri


about-me
Programın coğrafi kapsamı tüm Türkiye'dir.

İzleme Komitesi


İzleme Komitesi

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi, IPARD Programı’nın uygulanmasının etkililiğini ve kalitesini izlemek için kurulmuştur. Bu komite, IPARD Programı’nın belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve uygulamalardaki ilerlemeyi incelemek üzere yılda en az iki kez toplanmaktadır.

Ayrıltılı bilgi için Devamı et

Tedbirler.


image1

Leader - Tedbiri

image2

Tarım-Çevre - Tedbiri

image3

Ulusal Kırsal Ağ

image4

Danışmanlık - Tedbiri

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye