Ortak Tarım Politikası Ağı (UKA ) Tematik Çalıştaylar için Teknik Destek Projesi Hayata Geçiriliyor

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Türkiye Ulusal Kırsal Ağı AB Ortak Tarım Politikası Ağı ile uyumlaştırılarak ülkemiz düzeyinde yaygınlaştırılmaktadır. Ortak Tarım Politikası Ağı’nın temel ve kilit görevlerinden birisi tarım ve kırsal kalkınma öncelikli konularda tematik çalışmaların yürütülmesidir.
Bu doğrultuda t ‘’Tematik Grup Çalışmaları İçin Teknik Destek" projesi oluşturulmuştur. Proje kapsamında Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Özge TEKİN Başkanlığında Yönetim Otoritesi çalışanları ve yüklenici firma arasında açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Anılan proje ile dört faaliyet gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir:
1- Tematik Çalışma Konuları ve İllerin Belirlenmesi
2- Tematik Çalıştay Etkinliği
3- Tematik Konulara Yönelik Vaka Çalışmaları
4- Sonuç Paylaşma ve Değerlendirme Toplantısı
Proje kapsamında kurulacak Tematik Çalışma Grubu (TÇG) faaliyetleri tarım ve kırsal kalkınma stratejilerinin tasarımı, uygulanması ve iyileştirilmesinekatkıda bulunacaktır. Belirlenen her tematik konu, yatay konularla ilişkilendirilecektir. Bu konular arasında iklim değişikliğine karşı önlemler, iklim değişikliğiyle uyum (AB Yeşil Mutabakatı’ nın uygulanması), teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme yer almaktadır.
Tematik çalıştay etkinlikleri düzenlenecektir. Proje amacına yönelik olarak 5 ilde 5 tematik konu ve her bir ilde en az 3 vaka çalışması (faaliyet 3) belirlenerek tematik toplantılar gerçekleştirilecektir. Vaka çalışmaları, her bir temanın uygulamada nasıl işlendiğinin anlaşılması ve paydaşlarla karşılıklı fikir alışverişinin sağlamasını hedeflenmektedir.
Proje sonunda sonuç paylaşma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulguların kırsal kalkınma paydaşları ile paylaşılması ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Sonuçların değerlendirmesi Yönetim Otoritesi başkanlığında ilgili kurumların, paydaş tematik katılımcıların ve proje uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye