AB KOMİSYONU VE YÖNETİM OTORİTESİ TEMSİLCİLERİ AYAŞ VE BEYPAZARINA SAHA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
IPARD II 14. İzleme Komitesi vesilesi ile bir araya gelen Yönetim Otoritesi personeli ile Avrupa Birliği Komisyonu temsilcileri, saha ziyaretleri kapsamında Ayaş Yerel Eylem Grubu Derneğini ve Beypazarı’nda IPARD II Tarım – Çevre tedbiri kapsamında hibe alan çiftçileri ziyaret etmiştir. İzleme Komitesi hazırlık toplantısının akabinde ziyarete Komşuluk, Genişleme ve Katılım Öncesi Yardım Bölümü Başkanı Frank BOLLEN ve Türkiye Ülke Sorumlusu Krzysztof SULIMA; AB Delegasyonu Tarım Sektörü Yöneticisi Leyla ALMA katılım sağlamıştır. Kendilerine Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Özge TEKİN ve Yönetim Otoritesi ile TKDK’dan ilgili personel eşlik etmiştir. Ayaş’a yapılan ziyarette ilçe Kaymakamı Muharrem ELİGÜL, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa SEZER, YEG Müdürü Elvan ÇAVDAR ve Ziraat Odası Başkanı Erdinç POLAT ATEŞ hazır bulunmuştur. Ziyaret vesilesiyle, AYAŞ YEG tarafından ilçeye sağlanan hizmet hakkında bilgi alınmıştır. "Kırsal turizm ürünlerin geliştirilmesi" teması altında gerçekleştirilen faaliyetlere vurgu yapılmıştır. Yerel ürünlerin toplu halde pazarlanabilmesi ve satışını sağlamak için ilçe meydanında açılan satış stantları ziyaret edilmiş ve Ayaş sakinlerinin IPARD Programı hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Ayrıca Beypazarı’nda, Tarım-Çevre alt tedbiri kapsamında uygulanan toprak erozyonunun önlenmesi alt-tedbirinde Program’dan hibe alan çiftçilerle bir araya gelinmiştir. Tedbirin toprak yapısında gözle görülür bir iyileşmeye yol açtığını ve verimi olumlu etkilediğini dile getiren çiftçiler, başka Tarım-Çevre alt tedbirlerinin de uygulanması için Beypazarı ilçesinde irade olduğunu ifade etmiştir. Toprak erozyonuna karşı alınan önlemlerin gübre kullanımını azalttığını not eden çiftçiler, IPARD III Programı kapsamındaki taleplerini Yönetim Otoritesi’ne ve Komisyon temsilcilerine iletmiştir.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye