“Tarım-Çevre Kapsamında Yeni Alt Tedbirlerin Hazırlanmasına Yönelik Çalışmalar için Teknik Destek Projesi” Kapsamında 5-7 Eylül tarihleri arasında Kayseri’de “Suyun Korunması” Çalıştayı gerçekleştirildi.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
5-7 Eylül tarihleri arasında Kayseri’de yapılan çalıştayın amacı IPARD Programı altında uygulanmakta olan Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan “Su Koruma” Alt-tedbiri konusunda uzmanları bir araya getirmek ve bilgi alışverişi yapmaktı.
TRGM IPARD Yönetim Otoritesi sorumluluğunda gerçekleştirilen çalıştaya Bakanlığımız TRGM, BÜGEM, TAGEM, AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, DSİ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TKDK uzmanlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AB Başkanlığı temsilcileri de katkı sağlamıştır. Ayrıca İtalya’da su ıslahı konusunda çalışan Francesco Cavazza da çalıştay da sunum yapmıştır.
Bahse konu Proje kapsamında çalıştaylara 19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara’da Grand Ankara Otel’de “Erozyon Kontrolü” çalıştayı ile devam edilecektir.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye