ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
81 ili kapsayacak Ortak Tarım Politikası Ağı (UKA) yapılanma çalışmaları 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında İzmir ilinde gerçekleştirilmiştir.
OTP ağının işleyişi, amacı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantılarda, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları, il ve bölgelerin tarım ve kırsal kalkınma politikalarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri ve paydaşları bir araya gelerek ağın oluşturulma çalışmalarını başlatmıştır.
Birinci gün Yönetim Otoritesi Koordinatörü Dr. Şenay SEVENGÖR ve Proje Uzmanı Mahmut BİÇER tarafından İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Mustafa ŞAHİN, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sayın Fatih KILIÇ, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sayın Ali BAL ziyaret edilerek çalışmalar değerlendirilmiştir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan toplantının ardından Sayın SEVENGÖR, Sayın BİÇER, Sayın KILIÇ tarafından İzmir Vali Yardımcısı Sayın Hulusi DOĞAN’a bir ziyaret gerçekleştirilerek, il de yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Aynı gün İzmir ilinde OTP Ağı Bölge Koordinatörlüğünün kurulmasına yönelik çalışmalarda yer alacak İzmir Kalkınma Ajansına bilgilendirme ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Üçüncü gün İzmir Valiliği başkanlığında çekirdek grup toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya, İzmir Vali Yardımcısı Sayın Hulusi DOĞAN, Sayın ŞAHİN, Sayın KILIÇ İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay ESEN, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ertuğrul ARDA, Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Tuncay TOPDEMİR, Bornova Zirai Araştırma Enstitü Müdürü Tevfik TURANLI, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Ünal KAYA, İzmir Kalkınma Ajansı Uzmanları Sinem ÖZDEMİR DURMUŞLAR ve Tuba TOL katılım sağlamıştır. Toplantıda İzmir ilinde OTP Ağı yapılanması kapsamında görevlendirmeler, önümüzdeki süreçte atılacak adımlar çekirdek grup toplantı katılımcıları ile birlikte değerlendirilmiştir. Aynı gün gerçekleştirilen odak grup toplantısı İzmir il Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda odak grup toplantı temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Programın dördüncü günü yapılan paydaş toplantısında İzmir ilinde iyi uygulama çalışmalarıyla faaliyette bulunan tarımsal kooperatif, kadın kooperatifi temsilcisi, birlik temsilcisi, ziraat odası temsilcisi, çiftçi, tarımsal danışman ve akademisyenler yer almış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Sayın SEVENGÖR ve Sayın BİÇER tarafından bilgi verilmiştir. Özel sektör, sivil toplum ve kamu ortaklıklarıyla tıbbi ve aromatik bitkilerin kayıt altına alınarak veri tabanı oluşturulması, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi konularında çalışmalarıyla öne çıkan Ege Üniversitesi Eczacılık fakültesi Doç Dr. Bintuğ ÖZTÜRK ziyaret edilmiştir. Bir hafta süren toplantıların sonrasında ilde yapılan çalışmalar hakkında genel değerlendirme niteliğinde toplantı gerçekleştirilerek çalışmalar tamamlanmıştır.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye