IPARD III PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, IPARD Yönetim Otoritesi tarafından yürütülmekte olan “IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında, IPARD III Programı tanıtım toplantısı Erzurum’da gerçekleştirildi.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, IPARD Yönetim Otoritesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş, açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Sayın Memiş konuşmasında, Erzurum’da hayata geçen IPARD projeleri sayesinde kırsala rağbette yükselişin söz konusu olduğunu dikkati çekerek, yatırımcıların hibelerden daha fazla yararlanması, yeni yatırımların gerçekleştirilmesi böylece istihdamın artırılması ve ilin ekonomisine katkıda bulunulması için özveriyle çalıştıklarını belirtti. Toplantıda, IPARD Yönetim Otoritesi personeli tarafından IPARD III Programı (2021-2027) kapsamında desteklenen sektörlere yönelik geniş kapsamlı bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar, Tarım Çevre – İklim- Organik Tarım, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi - LEADER Yaklaşımı, Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirleri kapsamında, katılımcılara detaylı bilgilendirme yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile kırsal kalkınma ve IPARD Programı kapsamında Erzurum’da gerçekleşen yatırımlar, faaliyetler ve çalışmalar kapsamında katılımcılar bilgilendirildi. Ayrıca, toplantıda IPARD faydalanıcısı, proje sürecindeki deneyim ve tecrübelerini anlatan sunumunu gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında, kırsalın kalkınmasına destek veren Erzurum ilindeki Yerel Eylem Grubu temsilcileri ürettikleri yerel ürünleri açtıkları stantlarda sergilediler. YEG temsilcileri katılımcılara bölgedeki çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Toplantıya, Tarımsal Üretici Birlikleri, Çiftçiler, yatırımcılar, LEADER - Yerel Eylem Grupları, Kalkınma Ajansları, Belediyeler, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli, TKDK İl Koordinatörlükleri uzmanları, kamu kurum ve kuruluşları ve yereldeki medya kuruluşları temsilcileri katılım sağladı.


içerikler

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye