YÖNETİM OTORİTESİ SAHADA- ERZURUM

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
IPARD Yönetim Otoritesi Erzurum İli İspir-Pazaryolu-Tortum Yerel Eylem Gruplarını yerinde ziyaret etti.
Yönetim Otoritesi tarafından, LEADER tedbiri kapsamında yereldeki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve Yerel Eylem Gruplarının (YEG) kurulması teşvik edilmiştir. Bu çerçevede, yerel aktörler kendi yerel bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek yerel kalkınma stratejileri ile ilgili olarak karar alma süreçlerine başlamışlardır.
Bu kapsamda, IPARD Yönetim Otoritesi ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Pazaryolu ve İspir, Tortum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerini ziyaret etmiştir. Daha sonra Erzurum’da İspir, Pazaryolu ve Tortum Yerel Eylem Grupları yerinde ziyaret edilerek YEG’lerin çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. Yerel Eylem Grubu başkanı ve yöneticisi ile görüşmelerde gerçekleşen faaliyetler ve YEG’ in daha faal olabilmesi için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. İlçede faaliyet gösteren ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilk Kadın kooperatifi olarak kurulan “İspir Hanımeli Kooperatifi” ile yapılan görüşmelerden sonra, Kooperatif Başkanı ile birlikte İspir Belediye Başkanlığı ziyaret edilmiştir.
Tortum Uzundere YEG ziyaretinde ise YEG Müdürü tarafından derneğin şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Strateji belgelerinde öncelikli alan olarak belirlenen kırsal turizm ve yerel ürünlerle bölgenin kalkınması hedefi doğrultusunda neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Doğal ürünler konusunda markalaşmayı ve kurulan kadın kooperatiflerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına desteklenerek var olan potansiyeli ortaya çıkarmada YEG’lerin nasıl rol alabileceği konusu ele alınmıştır.T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye