IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 8 İNCİ RESMİ TOPLANTISI 13 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development- IPARD) kapsamında gerçekleştirilen IPARD II Programı İzleme Komitesinin 8 inci Resmi Toplantısı 13 Haziran 2019 tarihinde Mardin’de gerçekleştirildi.

Toplantı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan ÖZLÜ Başkanlığında; Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı, IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Muhammed ADAK, Avrupa Komisyonu yetkilileri Liam BRESLİN ve Iwona LISZTWAN, AB Türkiye Delegasyonundan Bölüm Başkan Yardımcısı Giulio GENTİLE ile Leyla ALMA, AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Başkanı Haluk ÇAĞLAR, Yönetim Otoritesi Çalışma Grup Sorumluları Mehmet AYDINBELGE, Figen ERCAN, Salih ARIKAN ve ilgili uzmanlar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu temsilen Başkan vekili Hakan KALENDER ve Genel Koordinatör Şerife KONTOĞLU, Kurum yetkili ve uzmanları, Hazine ve Maliye Bakanlığından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Denetim Otoritesi Yetkilileri, Resmi kurum/kuruluş ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantıda IPARD II başvuruları ve faaliyetleriyle ilgili program uygulamaları, başvuru çağrılarının sonuçları, IPARD II Program değişikliği, yıllık uygulama raporu, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, değerlendirme, Tarım-Çevre tedbiri, LEADER ve Kırsal Ağ çalışmaları, teknik destek kapsamındaki faaliyetler ve teknik destek ve tanıtım eylem planı, İzleme raporları ile NAO ve denetim otoritesinin sunumları yapılmıştır. Sunulan eylem planları Komite üyelerin tarafından onaylanmış olup, toplantı iyi niyet, dilek ve temennilerin alınmasından sonra tamamlanmıştır.

Komisyon üyeleriyle toplantı sonrasında Mardin’de IPARD desteği alan tekstil işleme ve ağaç işleme tesisleri ziyaret edildi.
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye