IPARD YÖNETİM OTORİTESİ DENİZLİ’DE

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personeli, IPARD Programı LEADER tedbiri kapsamında YEG’lerin ziyareti için Denizli’deydi. 18 Ekim 2022 tarihinde başlayan ve 3 gün süren ziyaretler kapsamında Denizli’de bulunan 6 YEG, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile TKDK İl Koordinatörlüğü ve gidilen ilçelerdeki Tarım ve Orman ilçe müdürleri ziyaret edilmiştir.
Doku YEG temsilcileri tarafından, yapılan ziyaretler kapsamında Buldan’a özgü dokumaya ilişkin tanıtım çalışmalarının yapıldığı, yerel ürünlerin tanıtımına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve broşürlerin basıldığı ifade edilmiştir. İlerleyen süreçlerde Tripolis antik kentinin tanıtımına destek olunacağı ve bölgenin kültür turizm merkezi haline gelmesi için faaliyetler gerçekleştirileceği de belirtilmiştir.
Kayıpazarı YEG temsilcileri tarafından, Çal ilçesinde yöreye özgü yerel ürünlerin kadın kooperatifi aracılığıyla üretilmesi ve tanıtımında rol alındığı ifade edilmiştir. YEG ofisinde Uzman Sn. Medine TEKİN gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgileri aktarmıştır. Bölgede yetişmiş ünlü ressamlarımızdan İbrahim Çallı’nın değerinin duyurulması ve kültür turizmine katkı sağlanması için çalışmaların yürütüldüğü belirtilmiştir. Halk Eğitim Merkezi ile ortak çalışma gerçekleştirilerek kök boya ile yapılan özel desenlere sahip kilimler ve dokumaların İngiltere’ye ihracat edildiğinden ve YEG olarak bu süreçte yer alındığından bahsedilmiştir. Avrupa’daki YEG’lerle iletişim halinde olunduğu da görüşmeler sırasında ifade edilmiştir.
Hambat YEG başkanı ve Belediye Başkanı Birsen ÇELİK, yeni kurulan YEG olarak, ilerleyen dönemde çalışmalara başlanacağını ifade edilmiştir. Gerek havalimanı ve gerekse işlek karayoluna yakınlığı nedeniyle yörenin potansiyelinin çok fazla olduğu, önde gelen konuların tanıtımının yapılacağı, hayvancılık sektöründe potansiyelin fazla olması sebebiyle süt ürünleri üzerine gastronomi çalışmaları yapılmasının planlandığı belirtilmiştir. Bozkurt ilçesinin, doğal off-road için pist olduğunun ve daha önce yarış düzenlendiğinin, yine bölgenin göçmen kuşların rotasında olması nedeniyle, uluslararası boyutta kuş gözlemcilerinin bu bölgeye geldiğinin altı çizilmiş ve bu kapsamda bölgenin tanıtım ve cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışılacağı belirtilmiştir.
Kızılhisar YEG temsilcileri tarafından, Serinhisar ilçesinin leblebi üretimi konusunda birinci olduğu ve leblebi tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapıldığı beyan edilmiştir. Aynı zamanda YEG Başkanı da olan Serinhisar Belediye Başkanı Sn. Hüseyin GEMİ, derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparak bölgenin potansiyelinin fazla olduğunu ve bu durumun öne çıkarılması için gerekli çalışmaların dernek tarafından yapılmaya devam edileceğini ifade etmiştir. Çameli YEG, 20 Ekim 2022 tarihinde ziyaret edilmiş ve aynı zamanda Çameli Belediye Başkanı da olan YEG Başkanı Sn. Cengiz ARSLAN makamında görüşülmüştür. Çameli ilçesinin doğal güzelliği ve yöresel ürünlerle yapılan yemeklerinin uluslararası tanıtımına önem verildiği not edilmiştir. Ayrıca gastronomi konusunda Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya ile ortak gastronomi projesi yürütüldüğü ifade edilerek YEG faaliyetleri kapsamında bölgenin tanınırlığına katkıda bulundukları belirtilmiştir.
Kalebey YEG müdürü Tayfun DİNDAR ve üyelerle dernek ofisine gidilerek görüşme sağlanmıştır. Kale ilçesinin doğal güzelliği ve özellikle Topuk yaylasının tanıtımı için festival düzenledikleri belirtilmiştir. Topuk yaylasında gökyüzü gözlemi için organizasyon yapıldığı ve gelecek yıl için de çalışmaların başlatıldığı ifade edilmiştir. Bölgenin tanıtılması ve cazibe merkezi haline gelmesi için dernek olarak çalışmalara devam edileceği belirtilmiştir. Denizli ilimizdeki ziyaretlerinin ardından Yönetim Otoritesi yetkilileri YEG’lerle ilgili temaslarda bulunmak üzere Burdur iline geçmiştir.T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye