İzleme Komitesi/Monitoring Committee


Ipard izleme Komitesi          Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi, IPARD Programı’nın uygulanmasının etkililiğini ve kalitesini izlemek için kurulmuştur. Bu komite, IPARD Programı’nın belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve uygulamalardaki ilerlemeyi incelemek üzere yılda en az iki kez toplanmaktadır.
         IPARD Programı’da belirlenen strateji, amaç ve hedeflere ulaşılması açısından, uygulama ve gelişmeleri izlemektedir. 01 Eylül 2009 tarih ve 27336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 5 Temmuz 2012 tarih ve 28344 sayıyla güncellenmiş olarak “KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
         İlgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının Program ve destekleri ile ilgili, izleme, değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak üzere oluşturulan Komite’nin sekreteryası Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesi tarafından yürütülmektedir.

İzleme Komitesi Sunumları /Monitoring Committee Presentations


IPARD II İZLEME KOMİTESİ DOSYALARI
Url Açıklama
IPARD II 10. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD II 10. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)
IPARD II 9. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD II 9. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)
IPARD II 8. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD II 8. İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI <br /> <b>Traktör modifikasyon tablosundan çıkarılmıştır.</b> The tractor was removed from the Modifikasyon Table.
IPARD II 7. İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI IPARD II 7. İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI
IPARD II 6. İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI IPARD II 6. İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI
IPARD II 5. İZLEME KOMİTESİ BELGE SUNUMLARI IPARD II 5. İzleme Komitesi
IPARD II 4. İZLEME KOMİTESİ BELGE SUNUMLARI IPARD II 4. İzleme Komitesi
IPARD II 3. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD II 3. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)

IPARD I İZLEME KOMİTESİ DOSYALARI
Url Açıklama
IPARD I 15. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD I 15. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)
IPARD I 14. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD I 14. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)
IPARD I 13. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD I 13. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)
IPARD I 12. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD I 12. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)
IPARD I 11. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD I 11. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)
IPARD I 10. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD I 10. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)
IPARD I 9. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD I 9. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)
IPARD I 8. İzleme Komitesi Toplantı Dökümanları IPARD I 8. İzleme Komitesi Toplantısı (MC)

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye