IPARD II Programı 3. Resmi Toplantısı Gerçekleştirildi

Admin
ipard izleme komitesi
Bu alanı Yazıya gönder.

  Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development- IPARD) kapsamında hazırlanan IPARD II Programı’nın 3. resmi toplantısı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali KOÇAK başkanlığında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet ANTALYALI, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Muhammed ADAK ile Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü yetkilileri Sn. Marius Lazdinis ve Iwona Lisztwan’ ın ve Bakanlık uzmanlarının katılımıyla 1 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda IPARD faaliyetleriyle ilgili kurumlar ile IPARD (2007-2013) Programı uygulamaları, başvuru çağrılarının sonuçları, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, LEADER tedbiri, Teknik Destek kapsamındaki faaliyetler ve Temmuz 2011-Ağustos 2016 dönemini içeren İzleme Raporu hakkında sunum ve bilgilendirmeler yapılmıştır.

Bir sonraki İzleme Komitesi toplantısının 27 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi kararı alınmış olup, toplantı dilek ve temennilerle kapanmıştır.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye