IPARD III PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI-ÇANKIRI

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın(IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni olan IPARD Programı 2007 yılından bu yana ülkemizde çeşitli yatırımlara destek vererek başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 2021-2027 yıllarını kapsayacak olan IPARD III Programı tanıtım çalışmaları, AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından birçok ilde yürütülmektedir.
‘’IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi’’ kapsamında IPARD III Programı tanıtım toplantısı 19 Eylül 2023 tarihinde Çankırı’da gerçekleştirildi. Toplantı IPARD Yönetim Otoritesi temsilcisi Güher KAŞIKÇI GÜVEN, TKDK İl Koordinatörü Emre AKBIYIK, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin DÜZGÜN ve Vali Yardımcısı Recep YÜKSEL’in açılış konuşmaları ile başladı.
IPARD Programı kapsamında desteklenen çeşitli yatırımlara ait IPARD İyi Uygulama Örnekleri tanıtım videosu ile programın başarısı birkez daha vurgulandı. Akabinde IPARD Yönetim Otoritesi temsilcisi Güher KAŞIKÇI GÜVEN tarafından IPARD III Programı tanıtıldı. Sunumda programda yer alan tedbirlere ve IPARD I ve IPARD II Programları’ndan farklı olan hususlara değinildi. TKDK Çankırı İl Koordinatörlüğü adına Ödeme Talep İşlemleri Birim Amiri Tunahan DUMANLI tarafından Çankırı ilinde IPARD Programı kapsamında desteklenen yatırımlar hakkında bilgiler verilerek programın başvuru ve uygulama süreci anlatıldı. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yüksel ERDOĞAN İl Müdürlüğü faaliyetleri ve desteklemeler ile ilgili sunum gerçekleştirdi.
IPARD II Programı döneminde ‘’Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri’’ kapsamında Çankırı ilinde süt üretim tesisi kurmak için destek alan faydalanıcı Sadık ÇENDEK tecrübelerini ve memnuniyetini belirterek programın başarısına örnek teşkil etti.
Toplantıya üretici birlikleri, yatırımcılar, danışman firmalar, Yerel Eylem Grupları, ilgili kurum personelleri ve yerel medya kuruluşu temsilcileri katılım sağladı.

Toplantı Öncesi Ziyaretler
‘’IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi’’ kapsamında 19 Eylül 2023 tarihinde Çankırı ilinde gerçekleştirilen IPARD III Programı tanıtım toplantısı öncesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı temsilcileri tarafından TKDK Çankırı İl Koordinatörlüğü ve Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaret edilerek kurum temsilcileri toplantıya davet edildi.
Kurum ziyaretlerinin ardından IPARD II Programı ‘’ Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri’’ kapsamında ahşap işleme konusunda IPARD desteklerinden yararlanarak ‘’Kıdıman Ahşap İşleme Tesisi’’ni kuran Mehmet KIDIMAN ziyaret edilerek tesis hakkında bilgi alındı. IPARD Programı sayesinde hayallerindeki işletmeyi kurma fırsatı yakaladığını ve aile mesleğini sürdürebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. IPARD Programı konusunda tecrübelerini aktaran ve memnuniyetini dile getiren KIDIMAN yeniden IPARD Programı’na başvuruda bulunacağını belirtti.içerikler

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye