Leader Yaklaşımı Logo

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması – LEADER Yaklaşımı tedbiri


LEADER Nedir?

LEADER” kelimesi, Fransızca “Liason Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale” sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır. İngilizce’de “Links Between Actions for the Development of the Rural Economy”; Türkçe’de “Kırsal Ekonominin Kalkındırılması İçin Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar” anlamına gelmektedir.

Neden LEADER? LEADER, yerel toplulukların kendi yerel kalkınma süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi bir yaklaşımdır. Bölgesel veya ulusal düzeyde kararı verilen kalkınma planları, yukarıdan aşağıya yaklaşımla uygulanır. Buna karşılık alan bazlı ve tabandan tavana yaklaşım olan LEADER ise; kaynakları, paydaşları, farklı kalkınma fikirlerini ve projeleri yerel seviyede “bir araya getirme” uygulaması olarak başlamış ve ideal bir uygulama aracı olduğunu ispatlamıştır. Bu yaklaşım, yerel aktörlerin kendi yerel bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir. Bu çerçevede; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, yerel eylem grubu (YEG) olarak adlandırılan ortaklıkların kurulması teşvik edilmektedir. Kamu- özel ortaklığı ve YKS’nin uygulanması bölgesel uyumu güçlendirebilmekte ve bir bölgenin uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunabilmektedir.

LEADER Nasıl Faaliyet Gösterir? LEADER, yerel kalkınmanın etkili bir aracı olacak şekilde planlanmıştır. Yerelin ihtiyaçlarının en iyi yerel aktörler tarafından belirlenip çözülebileceği fikri ile çalışır. Bunun için LAEDER’de çalışmalar Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından planlanır. Her YEG kendi çalışma alanı için bir Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlar. YEG, Yerel Kalkınma Stratejisinin (YKS) hazırlanması için bir araya gelen ve kırsal alanda yaşayan paydaşlardan oluşan dernek statüsü taşıyan bir gruptur. YEG; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu ortaklığıdır. Bir YEG;  Yerel Kamu Otoriteleri (Belediyeler, SYDV, Odalar)  Özel Sektör (Gerçek kişi vergi mükellefleri, Çiftçiler, Şirketler, Kooperatifler ve Birlikler)  STK (Dernek ve vakıflar) temsilcilerinden oluşur. LEADER, yerel eylem grupları arasında işbirliğini ve bunu sağlamak için Kırsal Ağ altında birleşmeyi hedefler. Yenilikçi eylemleri uygulamayı, kalkınma için strateji hazırlarken çok sektörlü tasarımları temel alır. Yerel Kalkınma Stratejisi;  YEG tarafından katılımcı bir anlayışla hazırlanır.  Yerel sorunlara karşı geliştirilen çözümleri, yerel kalkınma hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak faaliyetleri açıklar.  Her YKS harcama tutarları ile harcama kaynaklarını gösteren bir finansal plan içerir.  Hâlihazırda sunulmuş olan YKS’ler için uygulama süresi 3,5 yıldır.

YEG Nerede Kurulur? Yerel Eylem Grubu, kırsal alan özelliği taşıyan ve ekonomik faaliyetler açısından bütünlük içeren bir faaliyet alanı için kurulur. Faaliyet alanı, (Türkiye’de) yönetiminin ve tanımlamasının kolaylığı açısından ilçe düzeyinde seçilir. YEG alanı;  Yeterli düzeyde insan kaynakları ve finansal ve ekonomik kaynak sağlanmalı  Toplam nüfusu 10.000 ile 150.000 kişi arasında olmalı  YEG ve YKS’ ye dâhil yerleşim yeri 25.000 üzeri olmamalı.  Aynı alan birden fazla YEG’e ait olmamalı; tek bir ortaklık, strateji ve alan olmalıdır

AB LEADER Ne Zaman Başladı? LEADER; Avrupa Birliği’nde temeli atılmış bir yerel kalkınma yaklaşımıdır. LEADER, uygulamaya başladığı yıl olan 1991’den bugüne kadar AB kırsalında yaşayan toplulukların kendi geleceklerini şekillendirmede aktif rol oynamalarını sağlamıştır. Bu zamana kadar LEADER I (1991–93), LEADER II (1994–99), LEADER+(2000–06) ve LEADER Axis (2007-2013) programları uygulanmıştır. Günümüzde “Community-Led Local Development (CLLD)” “Toplumun Öncülüğünde Kırsal Kalkınma” (2014-2020) adı altında LEADER yaklaşımı uygulamaları devam etmektedir.


Türkiye’de LEADER

LEADER yaklaşımı “Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması ve Uygulanması” tedbiri kapsamında Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma Politikasının uygulanması için 2007-2013 Türkiye Programına dahil edilmiş ve Türkiye, LEADER ile IPARD I Programı sayesinde tanışmıştır. LEADER yaklaşımının öğrenilmesini sağlamak, potansiyel YEG’lerin kurulmasını ve yerel seviyede kalkınma stratejilerinin hazırlanmasını teşvik etmek ve tedbiri uygulamaya hazır olmak için kapasite geliştirme aktiviteleri 2010 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. LEADER yaklaşımının öğrenilmesini sağlamak ve potansiyel yerel eylem derneklerinin kurulması amacıyla öncelikle Şanlıurfa/Birecik ve Çorum/İskilip ilçelerinde pilot çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalara 2015 yılından itibaren hız verilmiş ve LEADER Ankara, Amasya, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu ve Samsun illerine yaygınlaştırılmıştır.

20 Şubat 2019 tarihli Komisyon mektubuyla «LEADER tedbirine ilişkin bütçe uygulama yetki devri başvurumuz kabul edildiği ve uygulamanın ilgili Finansman Anlaşmasının revize edilerek yürürlüğe girmesinin ardından başlayabileceği» bildirilmiş ve LEADER Tedbiri akredite olmuştur.

12 IPARD ilinde Yerel Kalkınma Stratejilerini hazırlayan Yerel Eylem Gruplarını desteklemek amacıyla, LEADER Başvuru çağrısı 12 Eylül 2019 tarihinde Bakanlık ve TKDK internet sitelerinde yayımlanmış ve çağrıya 53 adet potansiyel YEG başvurmuştur. 50 adet YEG “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı” tedbiri kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Ülkemizde hali hazırda; 12 IPARD ilinde yerel düzeyde kurulmuş 50 adet Yerel Eylem Grubu (YEG) bulunmaktadır. Söz konusu bu YEG’lerin Yerel Kalkınma Stratejilerini (YKS) uygulama süreçleri LEADER Tedbiri bütçesinden karşılanarak devam etmektedir.

LEADER Yaklaşımını yaygınlaştırmak amacıyla; Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat ‘ dan oluşan 15 IPARD ilinde potansiyel YEG'lerin kurulmasını, LEADER Yaklaşımı hakkında bilgilendirilmesini, yerel sakinlerinin farkındalığının arttırılmasını, motive edilmesini ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin hazırlanmasını sağlamak adına 2021 yılında bir çalışma başlatılmıştır. Söz konusu çalışma ile 15 IPARD ilinde; 60 adet potansiyel YEG kurulmuş ve taslak Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS) hazırlanmıştır.

IPARD II Programı 2014-2020 dönemi kapsamında; 27 IPARD ilimizde Yerel Kalkınma Stratejilerini hazırlayan Yerel Eylem Gruplarını desteklemek amacıyla 29 Ocak 2022 tarihinde Başvuru Çağrı İlanına çıkılmış, ilan Bakanlık ve TKDK internet sitelerinde yayımlanmıştır.Yerel Eylem GrubuYEG ler

İli YEG Adı Resmi E-posta
AMASYA GÖYNÜCEK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:HALE ERTOPCU BOZTEPE
Web Sitesi:www.goynucekyeg.com
halertopcu@gmail.com
Adres:Cumhuriyet mah. Bilal Kara Sk Köy Konut No: 12 GÖYNÜCEK /AMASYA
Yönetici Tel:530 325 1295
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:HÜSEYİN GÖKÇE MURAT
Web Sitesi:WWW.GUMUSHACİKOYYEG.COM
gumushacikoyyeg@gmail.com
Adres:HACIYAHYA MAHALLESİ BELEDİYE SİTESİ NO :1-2-1
Yönetici Tel:5457755470
AMASYA TAŞOVA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:GÜLHAN ÇAKIR
Web Sitesi:www.tasovayeg.com
kaydogan05@gmail.com
Adres:YEMİŞEN MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:2 TAŞOVA / AMASYA
Yönetici Tel:0532 307 75 18
ANKARA AYAŞ YEREL EYLEM DERNEĞİ
Yönetici:Elvan ÇAVDAR
Web Sitesi:
ayasyeg@gmail.com
Adres:Şeyh Muhittin Mah.Akpınar Sok.No:8 AYAŞ/ANKARA
Yönetici Tel:0554 514 55 32
ANKARA BALA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:ERAY KÜÇÜK
Web Sitesi:https://www.facebook.com/bala.yeg
eray.kucuk06@hotmail.com
Adres:HAMİDİYE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO 55 / BALA / ANKARA
Yönetici Tel:00 90 534 941 79 40
ANKARA ÇAMLIDERE YEREL EYLEM DERNEĞİ
Yönetici:-
Web Sitesi:
camlidereyeg@gmail.com
Adres:BEYLER MAH. CUMHURİYET CAD. NO:44 ÇAMLIDERE/ANKARA
Yönetici Tel:-
Ankara GÜDÜL YEREL EYLEM DERNEĞİ
Yönetici:Mustafa Hikmet Kalaycıoğlu
Web Sitesi:http://gudulyegder.com/index.php
info@gudulyegder.com/ gudulyeg@gmail.com
Adres:Yukarı Mahalle Ordu Caddesi Güven İş Merkezi No:20 Ankara / TÜRKİYE
Yönetici Tel:5323560688
ANKARA KIZILCAHAMAM YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:OKAN SALT
Web Sitesi:
kizicahamamyeg@gmail.com
Adres:AKÇAY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO:8 KIZILCAHAMAM/ANKARA
Yönetici Tel:9,05324E+11
ANKARA NALLIHAN YEREL EYLEM DERNEĞİ
Yönetici:Hasan Olum - Cansu KORKUT
Web Sitesi:
yegproje@gmail.com
Adres:Hacıbey Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No.5
Yönetici Tel:5462297783 - 5426327498
ÇANAKKALE AYVACIK ASSOS YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:DOĞUŞ ŞAHİN
Web Sitesi:www.ayvacikyeg.com
ayvacikassosyegdernegi@gmail.com
Adres:ÜMMÜHAN MAHALLESİ YUKARI GÖLCÜK SOKAK NO:8/A AYVACIK/ÇANAKKALE
Yönetici Tel:
ÇANAKKALE GÖKÇEADA ECEABAT BOZCAADA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ (GEBYEGDER)
Yönetici:Serhat ALKAN
Web Sitesi:www.facebook.com/gebyegder.canakkale
gulayelbiruslu@gmail.com
Adres:İsmet Paşa Mah. Cumhuriyet Caddesi 17/A Eceabat - ÇANAKKALE
Yönetici Tel:5053524206
ÇORUM ŞAPİNUVA KADEŞ DERNEĞİ
Yönetici:
Web Sitesi:WWW.SAPİNUVAKADES.ORG
SAPİNUVAKADES@GMAİL.COM
Adres:CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3/4 ORTAKÖY / ÇORUM
Yönetici Tel:
ÇORUM İSKİLİP YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:
Web Sitesi:www.isyeg.com
bilgi@isyeg.com
Adres:HACIPİRİ MH ATIFHOCA SK NO:1 İSKİLİP-ÇORUM
Yönetici Tel:
DENİZLİ ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Pınar Gözde ÜNSALAN
Web Sitesi:www.camyeg.org.tr
putgulibrahim@gmail.com / cameli.camyeg@gmail.com
Adres:YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI BLV. NO: 70/104 ÇAMELİ DENİZLİ
Yönetici Tel:+90 507 711 15 11
DENİZLİ DOKU YEREL EYLEM GURUBU DERNEĞİ
Yönetici:
Web Sitesi:
buldandoyeg@gmail.com
Adres:CUMHURİYET MAHALLESİ GÖNÜL CADDESİ NO:73 BULDAN DENİZLİ
Yönetici Tel:
DENİZLİ KALEBEY YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Salih Tayfun Dindar
Web Sitesi:www.kalebeyyeg.com
info@kalebeyyeg.com
Adres:Cevherpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Kale / Denizli
Yönetici Tel:0 532 675 04 80
DENİZLİ KAYI PAZARI YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:KORAY KAYA
Web Sitesi:www.kayeg.org
koraykaya@kayeg.org
Adres:İSMAİLLER MAH. ÇARŞI İÇİ CADDESİ NO : 70/2 20700 ÇAL-DENİZLİ / TÜRKİYE
Yönetici Tel:0 542 565 32 56
DENİZLİ KIZILHİSAR YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:
Web Sitesi:www.kiyeg.org
bilgi@kiyeg.org
Adres:Aşağı Mah. İstiklal Cad. Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi No:4/Z11 Serinhisar/DENİZLİ
Yönetici Tel:
Diyarbakır DİCLE KIRSAL KALKINMA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Rıdvan BAL
Web Sitesi:www.dikkadyeg.org
dikkadyeg@gmail.com
Adres:15 Temmuz Mah. Tarım Cad. Karayel Apt. Kat:1 No:8 Dicle/DİYARBAKIR
Yönetici Tel:5427460621
DİYARBAKIR ÇINAR ZERZEVAN KALESİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:
Web Sitesi:cinarzerzevankalesiyeg.com.tr
cinarzerzevankalesiyeg@gmail.com
Adres:GAZİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI STAD CADDESİ BELEDİYE İŞ MERKEZİ NO:Z/1 ÇINAR DİYARBAKIR
Yönetici Tel:
ERZURUM NARMAN YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Ertuğrul ÇİFTÇİ
Web Sitesi:
narmanyereleylem@gmail.com
Adres:Tuzla Mah. Sümmani Cad. Narman Belediyesi NO:2/1 NARMAN/ERZURUM
Yönetici Tel:539 207 2004
ERZURUM TORTUM UZUNDERE YEREL EYLEM GRUBU
Yönetici:Musa HAN
Web Sitesi:
tuyeg.erzurum@gmail.com
Adres:Alparslan mah.Mareşal Cad. No:26 Tortum /ERZURUM
Yönetici Tel:5303509372
ERZURUM İSPİR PAZARYOLU YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:BÜLENT SALDUZ
Web Sitesi:www.ispayeg.org.tr
ispayeg@gmail.com
Adres:KARŞIYAKA MAHALLESİ HÜKÜMET CAD. YILDIZ İLETİŞİM ÜSTÜ İSPİR/ERZURUM
Yönetici Tel:5326658964
KASTAMONU ARAÇ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Tevfik Demir OZDEMIR
Web Sitesi:https://www.facebook.com/arac.yeg
aracyeg@gmail.com
Adres:Yeni Mah. Kastamonu Cad. No: 121 Araç Belediye Başkanlığı Araç / KASTAMONU
Yönetici Tel:00 90 532 778 16 37
KASTAMONU CİDE YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Atakan AKMAN
Web Sitesi:cideyereleylemgrubu.com
cideyereleylemgrubu@hotmail.com
Adres:Kasaba Mahallesi Vali Murat Bey Sokak No: 12 / 2 Cide - KASTAMONU
Yönetici Tel:00 90 541 720 0015
KASTAMONU DEVREKANİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:HASAN PAZAR
Web Sitesi:www.devrekaniyeg.com
devrekaniii.yeg@gmail.com
Adres:Kurtşeyh mah.Emniyet sok. No:2/12 Devrekani/KASTAMONU
Yönetici Tel:00 90 532 593 68 55
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:SELCUK OGUZ
Web Sitesi:
taskopruyereleylemgrubu@hotmail.com
Adres:TABAKHANE MAHALLESİ, TEVFİK FİKRET SOKAK, NO:6 KAT:2 TAŞKÖPRÜ/KASTAMONU
Yönetici Tel:90 541 542 68 78
MANİSA GÖRDES KALKINMA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:YASİN UYAR
Web Sitesi:
proje@gordes.bel.tr
Adres:CUMA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO : 5 GÖRDES / MANİSA
Yönetici Tel:0537 503 1453
MANİSA SELENDİ YEREL EYLEM GRUBU
Yönetici:İSMAİL EKİM
Web Sitesi:
selendiyeg45@hotmail.com
Adres:Kurtuluş mahallesi Adnan Menderes Caddesi 97/b Selendi/MANİSA
Yönetici Tel:5353831811
ORDU ARGAN YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Soner EFİL
Web Sitesi:http://www.arganyeg.com
arganyegder@gmail.com
Adres:Merkez Mahallesi Meydan Sokak No: 24 Akkuş/ ORDU
Yönetici Tel:+90 533 652 15 03
ORDU AYBASTI VE ÇEVRESİ KALKINDIRMA DERNEĞİ
Yönetici:CEMAL DEMİRKIR
Web Sitesi:
aykader52@gmail.com
Adres:Esenli Mahallesi Hükümet Cad. 2 Nolu sok. No:3/A
Yönetici Tel:0554 761 06 61
ORDU ÇATALPINAR YEREL KALKINMA DERNEĞİ
Yönetici:
Web Sitesi:https://catalpinaryerelkalkinmadernegi.com/
catalpinarykd@gmail.com
Adres:Merkez Mahallesi Belediye caddesi no:1/2 Çatalpınar / Ordu
Yönetici Tel:
ORDU KARACA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Yaşar TAHMİSOĞLU
Web Sitesi:
karacayerel@gmail.com
Adres:Çınar mah. Cumhuriyet Cd. No:9 Çaybaşı/ORDU
Yönetici Tel:5324536719
ORDU KUMRU YEREL EYLEM DERNEĞİ
Yönetici:
Web Sitesi:https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/Kumru-Yerel-Eylem-Grubu-106435277782605/
kumruyeg@gmail.com
Adres:Demircili Mah. Yüksel Batır Cd. No:2/3, Kumru, ORDU
Yönetici Tel:
ORDU LALELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Murat PARLAK
Web Sitesi:www.laleliyeg.com
laleliyeg@gmail.com
Adres:Merkez Mahalle Hasan Kalyoncu Caddesi No 5/202 İkizce/ORDU
Yönetici Tel:5053836059
ORDU YEŞİLDOĞA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Tuğçe KAHVECİ
Web Sitesi:
yesildogayeg52@cmail.com
Adres:kabadüz merkaz mah.Mehmet Akif Ersoy cad.No:18 KABADÜZ /ORDU
Yönetici Tel:0537 734 25 79
ORDU OKSİJEN YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:
Web Sitesi:www.oksijenyeg.org
oyeg52@gmail.com
Adres:Kozağzı Mah. Zafer Cad. No:7 Perşembe-Ordu
Yönetici Tel:
SAMSUN ALAÇAM-YAKAKENT YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Hüseyin YILDIZ
Web Sitesi:www.ayyegder.com
ayyegder55@gmail.com
Adres:Yenicami Mahallesi Sakarya Sokak No:13/1 Alaçam/SAMSUN
Yönetici Tel:+90 507 917 3517
SAMSUN ASARCIK YEG (ASARCIK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ)
Yönetici:MUSTAFA ONAT
Web Sitesi:https://www.asyeg.org
asyeg55860@gmail.com
Adres:BİÇİNCİK MAH. ALPARSLAN CAD. NO:10 ASARCIK/SAMSUN
Yönetici Tel:0 542 546 18 15
SAMSUN AYVACIK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:FATİH AYDIN
Web Sitesi:www.ayvacikyegder.com
ayvacikyeg@gmail.com
Adres:EYÜP SULTAN MAH. ATATÜRK BLV. NO:70
Yönetici Tel:0543 607 82 9
SAMSUN HAVZA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:ÖZGÜR ATALA
Web Sitesi:www.havzayeg.org
havzayeg@gmail.com
Adres:25 Mayıs Mah. Şht. J. Uzm. Çvş. Kaşif Arslan Sok.No:39A Havza/SAMSUN
Yönetici Tel:0(543) 375 73 26
SAMSUN KAVAK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Hikmet AKMAN
Web Sitesi:www.kavakyeg.com
kavakyereleylemgrubu@hotmail.com
Adres:Mehmetpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:67/1 Kavak/ SAMSUN
Yönetici Tel:0(543) 864 33 04
SAMSUN LADİK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:Elif ARSLANTASLI
Web Sitesi:ladikyeg.com
ladikyeg@gmail.com
Adres:Bahşi Mah. Hal Meydanı Küme Evler No:27 Ladik/SAMSUN
Yönetici Tel:00 90 545 674 12 72
SAMSUN SALIPAZARI YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:MESUT DAĞLIOĞLU
Web Sitesi:http://www.salipazariyeg.org.tr/
salyegder55@gmail.com
Adres:Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Bereket mahallesi Cumhuriyet meydanı No: 12 Salıpazarı SAMSUN
Yönetici Tel:0 533 652 86 83
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:AYDIN DAMA
Web Sitesi:www.omyegder.org.tr
omyegder55@gmil.com
Adres:Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Kardelen Apartmanı No: 33/11 19 Mayıs /SAMSUN
Yönetici Tel:0554 272 62 93
ŞANLIURFA BİRECİK YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
Web Sitesi:https://www.facebook.com/BirecikYEG
sirhan63@gmail.com
Adres:Meydan mahallesi Ptt Cad. 4.sokak Miraç Apartmanı altı Birecik/ Şanlıurfa
Yönetici Tel:0532 421 46 98
ŞANLIURFA HALFETİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
Yönetici:
Web Sitesi:halfetiyeg.org.tr
halyegder@yahoo.com
Adres:Siyahgül Mahallesi Ahmet Arif Caddesi Dış Kapı No:12 Halfeti / ŞANLIURFA
Yönetici Tel:
ŞANLIURFA HİLVAN YEREL EYLEM GRUBU
Yönetici:Yusuf YAVUZ
Web Sitesi:
hilvanyeg@hotmail.com
Adres:Yeni Mahalle Konak Cad. No:4/4 (Hilvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kat :3)
Yönetici Tel:0555 333 51 99

Kastamonu-“Ortak Tarım Politikası (UKA) Ağı” Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılması projesi çalışmalarında sona gelindi

Admin
,
thumb1

Türkiye Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı’nı etkin ve sağlıklı yürütebilmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü IPARD Yönetim Otoritesi sorumluluğunda 81 ili kapsayan 26...

Konya- ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
,
thumb1

Türkiye, Avrupa Birliği (AB)’ne uyum sürecinde kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalarında merkezi yaklaşım yerine, yerel ölçekte katılımın üst düzeyde tutulduğu bir anlayışı benimsemeye...

Nevşehir - “Ulusal Kırsal Ağ” Yapısı Ortak Tarım Politikası Ağı Olarak Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılıyor”

Admin
,
thumb1

Türkiye Ulusal Kırsal Ağını, 2023 Türkiye Yüzyılı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinasyonunda; Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı olarak ülke düzeyinde yaygınlaştırıyoruz.
Temel anlayışı...

“ULUSAL KIRSAL AĞ”(UKA) YAPISI TÜRKİYE ORTAK TARIM POLİTİKASI AĞI (OTP AĞI) OLARAK ÜLKE DÜZEYİNDE YAYGINLAŞTIRILIYOR

Admin
,
thumb1

81 ili kapsayan Ortak Tarım Politikası Ağı’nın (UKA) yapılanma çalışmalarıyla ilgili toplantılar, 25-29 Eylül 2023 tarihinde Kocaeli’nde gerçekleştirilmiştir.
4 gün süren saha çalışmalarında,...

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI: IPARD III PROGRAMI 2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ YAYIMLANDI

Admin
,
thumb1

Tarım ve Orman Bakanlığının IPARD III Programı (2021-2027) destekleri kapsamında 2024 yılında çıkılacak çağrılara ilişkin takvim açıklandı. Bakan İbrahim Yumaklı, 2024 yılından itibaren uygulanacak...

IPARD YÖNETİM OTORİTESİ ELAZIĞ İLİNDE 2.GEVEN BALI ÇALIŞTAYI’NA KATILIM SAĞLADI.

Admin
,
thumb1

Bölgenin ve ülkemizin ekonomik değeri olan “Geven Balı “ üretiminde iklim şartlarının değişmesi neticesinde üretime yönelik meydana gelebilecek olumsuzlukları değerlendirmek üzere Elazığ Akgün...

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ HAZIRLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

Admin
,
thumb1

Ülkemizin üst politika belgesi olan 12. Kalkınma Planı (2024-2028), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. 12. Kalkınma Planı hedefleri ve...

“Ulusal Kırsal Ağı” Yapısı Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı Olarak Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılıyor”

Admin
,
thumb1

Türkiye Ulusal Kırsal Ağı’nı, 2023 Türkiye Yüzyılı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Ortak Tarım Politikası (OTP ) Ağı olarak ülke düzeyinde yaygınlaştırıyoruz. Temel...

IPARD YÖNETİM OTORİTESİ TEMSİLCİLERİNDEN, SLOVENYA ÖDEME KURUMUNA ÇALIŞMA ZİYARETİ

Admin
,
thumb1

IPARD Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve IPARD Ajansı olarak görev yapan TKDK temsilcileri tarafından “IPARD II Programı Teknik Destek Projesi” kapsamında 14-18...

ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
,
thumb1

81 ili kapsayacak Ortak Tarım Politikası Ağı (UKA) yapılanma çalışmaları 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında İzmir ilinde gerçekleştirilmiştir.
OTP ağının işleyişi, amacı ve hedeflerinin...

“Ulusal Kırsal Ağ” Yapısı Ortak Tarım Politikası Ağı Olarak Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılıyor”

Admin
,
thumb1

Türkiye Ulusal Kırsal Ağı, 2023 Türkiye Yüzyılı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinasyonunda; Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı (OTP Ağı) olarak ülke düzeyinde yaygınlaştırılıyor.
Temel...

IPARD III PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI 26 EYLÜL 2023 TARİHİNDE TOKAT’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
,
thumb1

‘’IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi’’ kapsamında IPARD III Programı tanıtım toplantısı 26 Eylül 2023 tarihinde Tokat’ta gerçekleştirildi. Toplantı, IPARD...

IPARD III PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI 19 EKİM 2023 TARİHİNDE BURDUR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
,
thumb1

‘’IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi’’ kapsamında IPARD III Programı tanıtım toplantısı 19 Ekim 2023 tarihinde Burdur’da gerçekleştirildi.
Toplantıya...

AĞRI İLİ KAMU KURUMLARI IPARD YÖNETİM OTORİTESİ TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ

Admin
,
thumb1

‘’IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi’’ kapsamında 5 Ekim 2023 tarihinde Ağrı ilinde gerçekleştirilen IPARD III Programı tanıtım toplantısı öncesi Tarım...

Ulusal Kırsal Ağ” Yapısı Ortak Tarım Politikası Ağı Olarak Van Merkez İlinde Yaygınlaştırılıyor.

Admin
,
thumb1

“Ulusal Kırsal Ağ” Yapısı Ortak Tarım Politikası Ağı Olarak Van Merkez İlinde Yaygınlaştırılıyor.

Türkiye Ulusal Kırsal Ağı (UKA) 2023 Türkiye Yüzyılı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı...

“TKDK’nın Ödeme Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında 3-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında İspanya-Madrid’te çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Admin
,
thumb1

TKDK’nın Ödeme Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi kapsamında TRGM IPARD Yönetim Otoritesi ve IPARD Ajansı temsilcilerinin ziyaret ettiği İspanya Yönetim Otoritesi ve Ödeme Ajansı ile...

UKAFEST SONRASI YEG DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
,
thumb1

“Ulusal Kırsal Ağ” Teknik Destek Projesi kapsamında ‘’YEG’lere yönelik Kısa Değer Zinciri” projesi değerlendirme toplantısı 12 Eylül 2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü’nde bulunan...

IPARD III PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI-ÇANKIRI

Admin
,
thumb1

Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın(IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni olan IPARD Programı 2007 yılından bu yana ülkemizde çeşitli...

Erozyon Kontrolü Çalıştayı 19-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Grand Ankara Otel’de gerçekleştirildi

Admin
,
thumb1

IPARD Yönetim Otoritesi tarafından, IPARD III Programı bünyesinde uygulanan Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım tedbirine erozyon kontrolüyle ilgili yeni bir paket eklenebilmesi için “Erozyon Kontrolü...

UKAFEST Başlıyor.

Admin
,
thumb1

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI’nın teşrif edeceği, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü IPARD Yönetim Otoritesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, Ulusal Kırsal Ağ Teknik Destek Projesi...

TARIM REFORMUNDAN TKDK’YA ZİYARET

Admin
,
thumb1

Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı’yı ziyaret etti.
Görüşmede IPARD ll 13. Başvuru Çağrı İlanı...

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ’NİN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DAİRE BAŞKANLARI BİLGİLENDİRİLDİ

Admin
,
thumb1

Ülkemizde kırsal kalkınma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında en üst politika belgesi olan Kalkınma Planı esas alınmaktadır. Kalkınma Planları tüm sektörlere ilişkin (Tarım, Eğitim, Sağlık,...

ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
,
thumb1

81 ili kapsayacak Ortak Tarım Politikası Ağı’nın (UKA) yapılanma çalışmalarıyla ilgili toplantılar, 28 Ağustos haftası Kayseri’de yapıldı.
4 gün süren ve UKA’nın işleyişi, amacı ve hedeflerinin...

ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI BALIKESİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
,
thumb1

81 ili kapsayacak Ortak Tarım Politikası Ağı’nın (UKA) yapılanma çalışmalarıyla ilgili toplantı 29 Ağustos 2023 tarihinde, Balıkesir Valiliği Koca Seyit Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
4...

IPARD II PROGRAMI KAPSAMINDA 13. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKILMIŞTIR

Admin
,
thumb1

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI: “PROJELER İÇİN YÜZDE 50-80 ARALIĞINDA TOPLAM 20 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK”
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen...

Ulusal Kırsal Ağ Teknik Destek Projesi Kapsamında Ortak Tarım Politikası (UKA) Çevrim içi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecektir..

Admin
,
thumb1

Ulusal Kırsal Ağ Teknik Destek Projesi Kapsamında Ortak Tarım Politikası (UKA) Çevrim içi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecektir..
Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinasyonunda Ortak Tarım...

Yönetim Otoritesi ve TKDK temsilcileri bilgi alışverişi için Çekya ve Polonya’yı ziyaret etti.

Admin
,
thumb1

IPARD Programı Teknik Destek Tedbiri kapsamında, Yönetim Otoritesi ve IPARD Ajansı (TKDK) temsilcileri tarafından 17-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında Çekya ve Polonya ziyaret edildi. Avrupa Birliği...

DR. OSMAN YILDIZ TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

Admin
,
thumb1

Genel Müdür Yardımcımız ve Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Osman YILDIZ, Sayın Bakanımız İbrahim YUMAKLI’nın takdiri ile Tarım Reformu Genel Müdürü olarak atanmıştır. Genel Müdürümüz Sayın Dr....

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

Admin
,
thumb1

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
IPARD YÖNETİM...

IPA III DÖNEMİ MALİ ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANDI.

Admin
,
thumb1

Ülkemizde IPARD I ve IPARD II döneminin başarıyla uygulanması ile beraber IPARD III dönemi uygulaması 2023 yılında başlayacaktır. Bu kapsamda IPARD Programının yasal dayanaklarından biri olan...

IPARD Yönetim Otoritesi 2022 AB Tarımsal Görünüm Konferansı etkinliğine katılım sağladı.

Admin
,
thumb1

IPARD Yönetim Otoritesi 8-9 Aralık 2022 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen 2022 AB Tarımsal Görünüm Konferansına katılım sağladı.
AB kurumları ve uluslararası kuruluşların üst düzey...

Denizli Kızılhisar YEG, IPARD Yönetim Otoritesi’ne Nezaket Ziyaretinde Bulundu.

Admin
,
thumb1

IPARD Yönetim Otoritesi aracılığıyla LEADER tedbiri kapsamında Denizli’de kurulan Yerel Eylem Gruplarından Kızılhisar YEG, 14 Kasım 2022 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi’ni ziyaret etti.
...

Denizli Çameli YEG, IPARD Yönetim Otoritesi’ne Nezaket Ziyaretinde Bulundu.

Admin
,
thumb1

LEADER tedbiri ile beraber ilk etapta Denizli’de kurulmuş olan Yerel Eylem Gruplarından Çameli YEG, 15 Kasım 2022 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi’ni ziyaret etti.
Geçtiğimiz ay Yönetim...

YÖNETİM OTORİTESİ ŞANLIURFA’YI ZİYARET ETTİ

Admin
,
thumb1

Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personeli, IPARD II Programı LEADER tedbiri kapsamında desteklenen Yerel Eylem Gruplarına yönelik olarak saha ziyaretleri...

LEADER YAKLAŞIMI KAPSAMINDA “YENİ YEREL EYLEM GRUPLARI’NA (YEG) YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM 7 KASIM 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
,
thumb1

IPARD Yönetim Otoritesi tarafından; 07 Kasım 2022 tarihinde IPARD Programı LEADER Tedbiri Kapsamında kurulmuş ve 12. Başvuru Çağrı döneminde desteklenmeye hak kazanan 51 Adet Yerel Eylem Grubu...

IPARD YÖNETİM OTORİTESİ BURDUR İLİMİZİ ZİYARET ETTİ

Admin
,
thumb1

Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personeli, IPARD Programı LEADER tedbiri kapsamında YEG’lerin ziyareti için Burdur’daydı. 21 Ekim 2022 tarihinde...

YÖNETİM OTORİTESİ SAHADA- ERZURUM

Admin
,
thumb1

IPARD Yönetim Otoritesi Erzurum İli İspir-Pazaryolu-Tortum Yerel Eylem Gruplarını yerinde ziyaret etti.
Yönetim Otoritesi tarafından, LEADER tedbiri kapsamında yereldeki...

IPARD Yönetim Otoritesi Çorum ilindeki YEG’leri ziyaret etti.

Admin
,
thumb1

LEADER Yaklaşımının daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla; Yerel Eylem Gruplarının mevcut durumlarını ve uygulama süreçlerini değerlendirmek üzere 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde AB Yapısal Uyum...

KASTAMONU İLİ YEREL EYLEM DERNEKLERİ (YEG) ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
,
thumb1

Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personeli, IPARD Programı LEADER tedbiri kapsamında desteklenen Yerel Eylem Gruplarına yönelik olarak saha ziyaretleri...

IPARD Programı LEADER Tedbiri 12.Başvuru Çağrı dönemi Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS) Değerlendirme Nihai Listesi yayınlanmıştır.

Admin
,
thumb1

Ülkemizde, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Yaklaşımı” desteklenmektedir. LEADER tedbirinin yürütülmesi...

IPARD Yönetim Otoritesi Amasya ilindeki YEG’leri ziyaret etti.

Admin
,
thumb1

LEADER Yaklaşımının daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla; Yerel Eylem Gruplarının mevcut durumlarını ve uygulama süreçlerini değerlendirmek üzere 17-19 Ekim 2022 tarihlerinde AB Yapısal Uyum...

IPARD YÖNETİM OTORİTESİ DİYARBAKIR İLİMİZİ ZİYARET ETTİ

Admin
,
thumb1

Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personeli, IPARD Programı LEADER tedbiri kapsamında desteklenen Yerel Eylem Gruplarına yönelik olarak saha ziyaretleri...

LEADER BALIKESİR İLİ YEREL EYLEM DERNEKLERİ (YEG) ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
,
thumb1

LEADER Yaklaşımının daha etkin uygulanabilmesi ve Yerel Eylem Gruplarının (YEG’lerin) mevcut durumlarının incelenmesi amacıyla; AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi UKA/LEADER ekibi, 18-20 Ekim 2022...

LEADER ÇANAKKALE İLİ YEREL EYLEM DERNEKLERİ (YEG) ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
,
thumb1

IPARD Yönetim Otoritesi Gökçeada-Eceabat-Bozcaada Yerel Eylem Grubu Derneği (GEBYEGDER) ve Ayvacık Assos Yerel Eylem Grubu Derneğini ziyaret etti.
LEADER Yaklaşımının daha etkin...

YÖNETİM OTORİTESİ ÇANKIRI İLİNDE

Admin
,
thumb1

IPARD Yönetim Otoritesi Yeni Kurulan Yerel Eylem Gruplarını ziyaret etti.
IPARD Yönetim Otoritesi, LEADER tedbiri kapsamında faaliyet yürüten Yerel Eylem Gruplarını (YEG) yerinde...

KIZILCAHAMAM YEG ZİYARETİ

Admin
,
thumb1

: Kızılcahamam’da buluşan AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi personeli ve Kızılcahamam Yerel Eylem Grubu Derneği faaliyetlerini konuştu.

IPARD kapsamında hayat bulan Kızılcahamam Yerel Eylem...

Yerel Kalkinma Stratejilerinin Uygulanmasi Leader Tedbiri Bilgilendirme Toplantisi Eğitimi Gerçekleştirildi.

Admin
,
thumb1

12. Çağrı dönemi için “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı” tedbirinden başvuru yapmak isteyen potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme eğitimi online olarak...

IPARD II Programı on ikinci Başvuru Çağrı İlanı

Admin
,
thumb1

29.01.2022 tarihinde IPARD II Programı kapsamında On ikinci Başvuru Çağrı İlanı yayınlanmıştır.
  Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Yerel Kalkınma Stratejilerinin...

Leader Yaklaşımı Uygulama Eğitimleri Kapsamında “Yenı Yeg'lerın Kurulması Içın Farkındalık Oluşturulması, Kapasıte Gelıştırılmesı Ve Yerel Kalkınma Stratejılerının Hazırlanması Içın Teknık Destek” Projesi Kapanış Toplantısı Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi.

Admin
,
thumb1

Bakanlığımız, IPARD Yönetim Otoritesi tarafından LEADER yaklaşımı uygulama eğitimleri kapsamında 15 IPARD ilinde LEADER tedbirinin uygulanabilmesi için Yeni Yeg'lerin Kurulması İçin Farkındalık...

YENI YEG'LERIN KURULMASI IÇIN FARKINDALIK OLUŞTURULMASI,KAPASITE GELIŞTIRILMESI VE YEREL KALKINMA STRATEJILERININ HAZIRLANMASI IÇIN TEKNIK DESTEK PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI

Admin
,
thumb1

LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA “YENI YEG'LERIN KURULMASI IÇIN FARKINDALIK OLUŞTURULMASI,KAPASITE GELIŞTIRILMESI VE YEREL KALKINMA STRATEJILERININ HAZIRLANMASI...

LEADER TEDBİRİ 1. ETAP VE 2. ETAP’ DA YER ALAN 27 İLİN YEREL EYLEM GRUPLARINA (YEG) AİT FAALİYETLERİ İÇEREN 8 ADET E- BÜLTEN HAZIRLANMIŞTIR.

Admin
,
thumb1

LEADER Tanıtım ve Bilgilendirme faaliyetlerini kapsayan projenin 2.Aktivitesi doğrultusunda LEADER Tedbiri 1. Etap ve 2. Etap’da yer alan 27 ilin Yerel Eylem Gruplarına (YEG) yönelik faaliyetleri...

YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI - LEADER YAKLAŞIMI KAPSAMINDA “LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ” ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

Admin
,
thumb1

LEADER Yaklaşımın Uygulanması Kapsamında “ Yeni YEG'lere Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve YKS Hazırlanması İçin Teknik Destek Projesi” nin 4.Faaliyeti olan “Lpo’ların Eğitimi ve...

YEREL EYLEM GRUPLARI İÇİN KIRSAL TURİZM VE KISA TEDARİK ZİNCİRİ TEMATİK EĞİTİMLERİ

Admin
,
thumb1

LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA YEREL EYLEM GRUPLARI İÇİN KIRSAL TURİZM VE KISA TEDARİK ZİNCİRİ TEMATİK EĞİTİMLERİ ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) OLARAK...

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YBİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİREREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Admin
,
thumb1

LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) OLARAK...

Ulusal Kırsal Ağ çevrim içi Muş bölgesel toplantısı dört ana tema üzerinde yerel ve yabancı uzman sunumlarıyla, iyi uygulama örnekleriyle ve yerel paydaşların etkin katılımıyla gerçekleşti.

Admin
,
thumb1

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve IPARD Programı kapsamında yürütülmekte olan “Ulusal Kırsal Ağ Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi” UKA bölgesel toplantı etkinlikleri Balıkesir ilinden...

2021 Mart Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.

Admin
,
thumb1

Ulusal Kırsal Ağ Kapasite Geliştirme için Teknik Destek Projesi 2021 Mart Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.;

TARIM-ÇEVRE TEDBİRİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Admin
,
thumb1

IPARD III Programı Tarım-Çevre Tedbiri çalışmaları kapsamında, ilgili paydaşlar ile çevrimiçi olarak 05-08 Nisan 2021 tarihleri arasında Toprak örtüsü yönetimi ve erozyonu kontrolü, Su koruma,...

İl Değerlendirme Komitelerinin Değerlendirme süreçlerine Yardım Edecek İstişare Toplantısı

Admin
,
thumb1

LEADER Yaklaşımı"nı yaygınlaştırmak amacıyla, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat illerinde "Yeni YEG'lere...

Ulusal Kırsal Ağ çevrim içi bölgesel toplantılarından ilki Balıkesir ili özelinde yerel paydaşların yoğun ilgisiyle başarıyla tamamlandı.

Admin
,
thumb1

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve IPARD Programı kapsamında yürütülmekte olan “Ulusal Kırsal Ağ Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi” faaliyetlerinden olan UKA bölgesel toplantılarından...

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ

Admin
,
thumb1

LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) OLARAK...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısına katıldı.

Admin
,
thumb1

Türkiye'nin Kalkınması, Kırsalın Kalkınmasından Geçer

Verdiğimiz Desteklerle Kırsalda 350 Bin Yeni İstihdam Oluşturduk

LEADER Yaklaşımına Toplam 24,4 Milyon Avro Bütçe...

15 IPARD İLLERİNDE KURULACAK OLAN POTANSİYEL YEG’LERİN KURULUMU İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMA VE YEREL HALKI HAREKETE GEÇİRME ÇALIŞMALARI BÜTÜN HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR.

Admin
,
thumb1

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından, IPARD Programı kapsamında "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması- LEADER...

ULUSAL KIRSAL AĞ (ÇEVRİMİÇİ) BÖLGE TOPLANTISI (23-24 Mart 2021 Balıkesir/25-26 Mart 2021 Muş)

Admin
,
thumb1

2021’de Ulusal Kırsal Ağ Bölge (Çevrimiçi) Toplantısı, IPARD illeri arasında yer alan Balıkesir ve Muş illerinde Kırsal kalkınma için yerel paydaşlar ile gerçekleştirilecek tematik toplantıları,...

IPARD III PROGRAM HAZIRLIĞI KAPSAMINDA YAPILACAK SEKTÖREL İSTİŞARE TOPLANTILARI (16-23 Mart 2021)

Admin
,
thumb1

IPARD Programının Yönetim Otoritesi görevini yürüten Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlık çalışmaları devam IPARD III Programı için hazırlık öncesinde belirlenmiş 12 sektörde görev...

LEADER Yaklaşımı Uygulama Eğitimleri Teknik Destek Projesi İkinci Aşama İllerinde Kurulacak olan Potansiyel YEG’ler için Çevrimiçi (Online) bir Eğitim Gerçekleştirilmiştir

Admin
,
thumb1

LEADER Yaklaşımını yaygınlaştırmak amacıyla; Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat illerinde düzenlenen...

“Ulusal Kırsal Ağ İrtibat Temsilcileri Eğitimi” Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi.

Admin
,
thumb1

“Ulusal Kırsal Ağ Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi” kapsamındaki UKA İrtibat Temsilcileri Eğitimi çevrim içi olarak IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı ve Tarım Reformu Genel Müdür...

LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA “PİLOT VE İLK AŞAMA İLLERİNE YÖNELİK YEG’LERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLIK VE UYGULAMA EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Admin
,
thumb1

LEADER Yaklaşımın Uygulanmasına Yönelik Eğitimler İçin Teknik Destek projesinin 1.Faaliyeti olan “Pilot ve İlk aşama illerine Yönelik Yerel Eylem Gruplarının Yönetim Kurulu üyeleri için Yerel...

PİLOT VE İLK AŞAMA İLLERİNE YÖNELİK YEG’LERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLIK VE UYGULAMA EĞİTİMİ

Admin
,
thumb1

LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA “PİLOT VE İLK AŞAMA İLLERİNE YÖNELİK YEG’LERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLIK VE UYGULAMA...

YEREL EYLEM GRUPLARINA (YEG) YÖNELİK YILLIK UYGULAMA PLANI HAZIRLAMA ONLINE EĞİTİMİ 03 TEMMUZ 2020 TARIHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Admin
,
thumb1

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Tedbiri kapsamında; Yerel Eylem Gruplarına yönelik Yıllık Uygulama Planı hazırlama eğitimini online olarak Zoom üzerinden...

Leader Yerel Eylem Grubu Temsilcilerine Yönelik Eğitim Semineri Düzenlenmiştir.

Admin
,
thumb1

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği Yönetim Otoritesi tarafından IPARD II Programı kapsamında yürütülen LEADER Tedbirine ilişkin olarak 21-22 Ekim 2019 tarihlerinde UTEM Tesislerinde Yerel...

LEADER ÇAĞRI ÖN DUYURUSU

Admin
,
thumb1

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 12 Ağustos 2019 tarihinde “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı” tedbiri...

Yerel Eylem Grubu temsilcileri 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı’nda buluştu.

Admin
,
thumb1

LEADER Tohumları Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı ile filizlendirildi……..
Yerel Eylem Grubu temsilcileri 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Ulusal...

“LEADER Tedbiri Kapsamında Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Eğitimi” gerçekleştirildi.

Admin
,
thumb1

      Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından, IPARD Programı "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-...

“LEADER Tedbir Prosedürlerinin Revizyonu” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.

Admin
LEADER, Tedbir, Prosedürlerinin ,Revizyonu,
thumb1

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından, IPARD Programı "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması- LEADER Yaklaşımı" tedbiri...

"LEADER TEDBİRİ İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ”

Admin
Leader Projesi,
thumb1


Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, IPARD Programı kapsamında yürütülen “LEADER Tedbiri Hakkında Farkındalık Yaratmak ve Yerel Halkı Harekete Geçirmek İçin Teknik Destek Projesi” 02...

Leader Tedbiri hazırlık çalışmalarında Teknik Destek kullanımı konusunda TAIEX Çalıştayı

Admin
Leader Tedbiri Hazırlık, Teknik Destek,
thumb1

  Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Hırvatistan/Zagreb’de gerçekleştirilen “LEADER Tedbiri Hazırlık...

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye