Ulusal Kırsal Ağ çevrim içi bölgesel toplantılarından ilki Balıkesir ili özelinde yerel paydaşların yoğun ilgisiyle başarıyla tamamlandı.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve IPARD Programı kapsamında yürütülmekte olan “Ulusal Kırsal Ağ Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi” faaliyetlerinden olan UKA bölgesel toplantılarından ilki çevrim içi olarak Balıkesir ilinde AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Sayın Dr. İlkay KILIÇ’ ın başkanlığında gerçekleştirildi. Balıkesir bölgesel toplantısının açılış oturumunda Sayın Dr. İlkay KILIÇ, Ulusal Kırsal Ağ ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi vererek UKA bölgesel toplantılarının ve UKA bölgesel paydaşlarının önemini vurguladı. Sayın KILIÇ ayrıca Ulusal Kırsal Ağ’ ın kuruluş itibarıyla bütün faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan IPARD illerimizden olan Balıkesir ilinin başarılı kırsal çalışmaları olduğunu ve LEADER programı kapsamında kurulacak olan ikinci yerel eylem grubu illeri arasında yer aldığını belirtti. Açılış konuşması kapsamında Balıkesir Tarım ve İl Müdür Yardımcısı Sayın Nihat AĞAN ise iyi uygulama örnekleriyle, tecrübe ve bilgi paylaşımıyla tabandan tavana eylem planlarını hayata geçirmeyi sağlayan UKA bölgesel toplantılarının ve özellikle çok fazla tarımsal faaliyetlerin ve kırsal kalkınma örneklerinin bulunduğu Balıkesir ilinin ve kırsal paydaşlarının tecrübelerinin paylaşılacağı bu toplantının tüm ülkeye örnek teşkil edeceğini belirtti.

UKA Proje Sorumlusu Dr. Şenay SEVENGÖR ve Proje Takım Lideri Melih ARAL’ ın moderatörlüğünde sürdürülen 2 günlük çevrim içi UKA Balıkesir bölgesel toplantısı 23-24 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıya Balıkesir UKA bölgesel paydaşları olarak IPARD illerinde yer alan Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ve TKDK İl Koordinatörlüğü’nden UKA temsilcileri, Balıkesir ili kooperatifleri, çiftçi, üretici birlikleri ve ziraat odalarından toplam 240 temsilci katıldı. İlk olarak Dr. Şenay SEVENGÖR “Balıkesir İlinde UKA Kırsal Kalkınma Ağı ile Yerel Yönetim ve Paydaşlara Yeni Roller” konu başlıklı sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Balıkesir bölgesel etkinliğinde yerel paydaşların bölge özelinde belirlediği beş ana tema üzerinde oturumlar gerçekleştirildi. Temalar kapsamında önce Avrupa Birliği üye ülkelerinin örnek ve tecrübelerini paylaşmak üzere Avrupa Birliği’nden konu uzmanları tarafından sunumlar yapıldı. Ardından Türkiye kapsamında beş ana temanın mevcut durumu ve daha önce yapılan çalışmalar konu uzmanları tarafından paydaşlara aktarıldı. Ayrıca iyi uygulama örneği proje sahipleri başarı hikayeleri ve projeleri hakkında bilgiler aktardı.

Balıkesir bölgesel toplantısında ilk oturumda kırsal turizm teması üzerine sunum ve görüşler aktarıldı. Kırsal turizm uzmanı Manfred KOJAN “AB'de Kırsal Turizm Konsepti”, Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ “Türkiye'de Kırsal Turizm Kavramı”, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YILMAZ “Kırsal Turizm Destinasyonun Geliştirilmesi Havran Örneği”, Hasan KUDAR Tahtakuşlar Etnografya Müzesi örneğini ele aldığı “Kırsal Turizmde Kırsal Kültürün Etkisi” ve son olarak Ekrem YANBOLLUOĞLU “Kırsal Turizmde Kırsal Ürün ve Gastronomi” konu başlıklarında değerli sunumlar gerçekleştirerek bilgi ve tecrübelerini UKA bölgesel paydaşlarına aktardı.

İkinci oturum Balıkesir ilinde küçük aile işletmelerinin teşvik edilmesi teması üzerine sunumlar ve görüşlerden oluştu. “AB’de Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi” konu başlığında Dr. Martin Mautner MARKHOF , iyi uygulama örnekleri olarak hayvancılık işletmesi kapsamında Hüseyin Cüneyt MENKÜ, zeytinyağı işletmesi kapsamında Nermin GELBAL GÖKDUMAN, mantar üretim tesisi kapsamında ise Erman AYDOĞAN sunumlar gerçekleştirerek tecrübelerini aktardı.

Toplantının üçüncü oturumunda ise kırsalda inovasyon ve girişimcilik teması üzerine sunumlar gerçekleştirilerek bilgi ve tecrübeler paylaşıldı. YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU “Coğrafi İşaretli Ürünler AB, Türkiye ve Balıkesir Uygulamaları” , GMKA Genel Sekreteri Hasan İSKENDER “Kalkınma Ajansı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi”, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan AKÇA “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri ve Çiftçi Destekleri”, Erdek Ticaret Odası Başkanı Faike Özlem SARI “Bereketli Eller Kooperatifi-Mor Soğan Ürününün Pazarlanması” Manyas Peyniri Coğrafi İşaretleme ve Pazarlama, Manyas Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi KARAKAŞ “Manyas Peyniri Coğrafi İşaretleme ve Pazarlama” konu başlıklarında değerli sunumlar gerçekleştirerek bilgi ve tecrübelerini UKA bölgesel paydaşlarına aktardı. Tıbbi ve aromatik bitkiler teması Balıkesir bölgesel toplantısının bir diğer üzerinde derinlemesine tartışılan oturumdu. İtalya TAB uzmanı Andrea PRIMAVERA “AB Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Pazarı ve Mevzuatı”, Türkiye TAB uzmanı Nejat DOĞAN “Türkiye'de TAB Sektörü”, birçok iyi uygulama örneğine yol göstermiş BAÇEM Müdürü Nazım TANRIKULU “Balıkesir’de TAB Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi”, Şenol UZAN “TAB Yetiştiriciliği ve İşlenmesinde Kooperatif Faaliyeti” ve son olarak iyi uygulama örneği Helenas Herb İşletmesi sahibi Asiye YILDIRIM “TAB Yetiştirilmesi ve Geleneksel Yöntemler Dahil İşlenmesi” konu başlıklarında sunumlar yaptı.

Son oturum kapsamında LEADER yaklaşımı teması üzerine sunumlar yapılarak LEADER programının faaliyetleri, yeni kurulacak YEG’ler ve daha önce edinilen YEG tecrübeleri hakkında bilgiler verildi. “AB’de LEADER” başlığında AB LEADER Birliği Üyesi ve LEADER uzmanı Kadri TILLEMANN, “LEADER Yaklaşımı İkinci 15 İl YEG’ler” başlığında Dr. Mehmet Kazım YETİK, “Kuruluş Aşamasında Sorunlar ve Çözümler “ başlığında Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve YEG Başkanı Serdal UĞUR, “YKS Aşamasında Sorunlar ve Çözümler” konusunda Çanakkale Ayvacık YEG YKS Uzmanı Mahmut BİÇER ve son olarak “Stratejinin Uygulanması ve Kurumsal İş Birliği Geliştirme” konu başlığında Kastamonu Taşköprü YEG Yöneticisi Selçuk OĞUZ tarafından sunumlar yapılarak görüş ve tecrübeler aktarıldı.

Ulusal Kırsal Ağ Balıkesir bölgesel toplantısı, katılımcıların etkinlik sonunda düzenlenen panel ile UKA temsilcilerine ve tema uzmanlarına soru ve görüşlerini aktararak interaktif bilgi paylaşımında bulundukları bir oturumla başarıyla tamamlandı. ;
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye