ORTAK TARIM POLİTİKALARI (OTP) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı'nın 81 il yapılanma faaliyetleriyle ilgili saha çalışmaları kapsamında, Bursa saha toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Toplantıların genel amacı, AB’ye uyum sürecinde, ulusal kırsal ağın yerel, bölgesel yapılarının kurulması ve ulusal kırsal kalkınma bağlarını daha güçlü hale getirmektir.
2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında Bursa'da yapılan toplantılarda; Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları, il ve bölgelerin tarım ve kırsal kalkınma politikalarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri ve paydaşları ile bir araya gelmiştir.
Bursa Vali Yardımcısı Sayın Mustafa KILIÇ, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim ACAR, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç Dr. Muhammed Zeki DURAK, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü vekili Betül TEKELİ makamında ziyaret edilerek, OTP ve bölge programı ile ilgi bilgilendirme yapılmıştır. İkinci gün Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan Çekirdek Grup toplantısı, Vali Yardımcısı Sayın Mustafa KILIÇ başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda OTP Ağı Bursa İl Koordinatörlüğünün Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Toplantıya, Bursa İl Tarım Müdürlüğü Uzmanları, Bebka uzmanı Murat KILIÇ, TKDK il koordinatör vekili Betül TEKELİ katılarak kırsal kalkınmaya dair öncelik ve önerilerini paylaşmışlardır.
Bursa İl Tarım Müdürlüğünde yapılan Odak Grup Toplantısına Bakanlıkların il temsilcileri ve ilgili STK'lar katılım göstermiştir. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda kurumlar kendi çalışma alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirerek Bursa’nın kırsal kalkınmada önceliklerini paylaşmışlardır.
Paydaş Grup Toplantısı, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılmıştır. Toplantıya Yerel Eylem Grubu Dernekleri, bölgedeki önder çiftçiler, kooperatifler, bölgenin kırsal kalkınma ve tarım alanındaki tüm aktörlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Geniş bir katılımın sağlandığı toplantılarda paydaşlara, OTP Ağı yapılanma çalışmaları hakkında sunumlar yapılmış, toplantılarda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.
Bursa’da yapılan toplantılar kapsamında, kırsal kalkınma alanında iyi uygulama örneklerinden bir tanesi olan Esebey Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ESEANA) ziyaret edilmiştir.
Toplantılarda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilgili STK’lar, Bursa'nın kırsal kalkınma ve tarıma dayalı sanayinin güçlendirilmesi konularındaki fikirlerini paylaşmışlardır.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye