“Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı” 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
“Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı” 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

        Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından, Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının uygulanma etkinliğinin artırılması ve başarılı uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için kurulacak olan Ulusal Kırsal Ağ’ın paydaşlara tanıtılması amacıyla 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da lansman toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ilgili kamu kurumları, üniversiteler, üretici örgütleri, bölge kalkınma ajansları, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve LEADER tedbiri kapsamında kurulmuş olan yerel eylem gruplarının (YEG) temsilcilerden oluşan yaklaşık 300 kişi katılım sağlamıştır.

        Lansman toplantısı kapsamında, TRGM’den Mühendis Dr. Şenay SEVENGÖR’ün Ulusal Kırsal Ağ konusunda yaptığı farkındalık konuşmasının ardından Azerbaycan Güzel Sanatlar Akademi mezunu Dr. Züleyha ABDULLAYEVA tarafından yeteneğin dinleyiciyle bir enerji bağı kurarak, onun titreşim alanı ile diyaloga girmesi ve bu titreşimlerin özelliklerini piyanoya doğaçlama aktararak yaptığı müzik dinletisi ile toplantı başlamıştır.

        GTHB Müsteşar Yardımcısı Hasan ÖZLÜ, Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak KESER, Yönetim Otoritesi Başkanı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed ADAK, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr.Ahmet ANTALYALI, Avrupa Komisyon yetkilisi Iwona LISZTWAN’nın konuşmaları ile toplantı devam etmiştir. Toplantı kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, odalar, YEG temsilcileri ve kırsal girişimci temsilcileri katılımı ile gerçekleşmiştir.

         Toplantıda “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Yürütülen Kırsal Kalkınmaya Yönelik Çalışmalar” konusunda TRGM AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN, “İtalya Kırsal Ağ Deneyimleri” konusunda İtalya’dan Beatrice CAMAIONI, “Yerel Eylem Grubu Tecrübeleri” konusunda Gördes Belediye Başkanı Muhammed AKYOL, “Kırsal Kalkınma Politikamızın Esasları” konusunda Kalkınma Bakanlığından Uzman Burak YARDIMCI, “Kırsal Kalkınma STK Tecrübeleri” konusunda Türkiye Kalkınma Vakfından İbrahim TUĞRUL, “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı” konusunda TRGM’den Uzman Ali Fuat CEYLAN, “Ulusal Kırsal Ağ Tanıtımı” konusunda TRGM’den Mühendis Dr. Şenay SEVENGÖR, “Yerel Kırsal Kalkınmaya İlişkin Yaklaşımlar” TRGM’den Mühendis Seher MUĞLA tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir.

        Ayrıca Yerel Eylem Grupları tarafından YEG alanları ve yerel ürünleri tanıtıldığı stantlar kurulmuştur. Sunumları takiben katılımcılar tarafından stantlar ziyaret edilmiştir.

        “Ulusal Kırsal Ağ”ın kırsal kalkınma programlarında belirlenen hedefleri desteklemek amacıyla, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayan ve birlikte öğrenmeyi kolaylaştıran bir yapı olarak kurulması planlanmaktadır.

Ulusal Kırsal Ağ ile ilgili paydaşların yerel, bölgesel ve ulusal kırsal kalkınma bağlarının etkin ve güçlü işbirliği ile kurulması sağlanacaktır.Sunular:
UKA Kırsal Kalkınma Sunusu (Ali ERGİN)
Kırsal Politikamızın Esasları (Kalkınma_Bakanlığı)
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
Ulusal Kırsal AĞ
LEADER
İtalya Kırsal Deneyimi (Beatrice Camaioni)
Kırsal Kalkınmada STK'ların Rolü ve Deneyimler
Gördes Yerel Eylem Grubu Sunusu

Avrupa Komisyon Temsilcisi (Iwona Lisztwan)


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye