Leader Tedbiri hazırlık çalışmalarında Teknik Destek kullanımı konusunda TAIEX Çalıştayı

Admin
Leader Tedbiri Hazırlık, Teknik Destek
Bu alanı Yazıya gönder.
Leader Tedbiri hazırlık çalışmalarında Teknik Destek kullanımı konusunda TAIEX Çalıştayı

  Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Hırvatistan/Zagreb’de gerçekleştirilen “LEADER Tedbiri Hazırlık Çalışmalarında Teknik Destek Kullanımı” konulu TAIEX çalıştayına Avrupa Birliğine (AB) aday üye ülkeler olan Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’den Yönetim Otoriteleri, Ödeme Ajansları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katılmıştır. Bu çalıştaya Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Yönetim Otoritesi (YO) Başkanı Muhammed ADAK, YO Programlama ve Değerlendirme Koordinatörü Aykut GEREN ile Mühendis Mehmet AK ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet ANTALYALI katılım sağlamıştır.

   Çalıştay, LEADER uygulamalarında kapasite geliştirmek için Teknik Destek kullanımı konusunda ülkelerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmasını amaçlamaktadır.

Çalıştayın ilk gününde, LEADER tedbirini uygulamakta olan AB üyesi ülkelerden Hırvatistan, Bulgaristan, Polonya ve Slovenyalı uzmanlar ülkelerindeki uygulamaları, deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve bunları nasıl aştıkları konularını anlatmışlardır. Sonrasında ise aday ülkelerin LEADER konusunda yaptıkları, yapıyor oldukları ve yapacakları faaliyetler ile bunları yaparken karşılaştıkları zorluklar konularını katılımcılar ile paylaşmışlardır.
Çalıştayın ikinci gününde ise Hırvatistan’da LEADER kapsamında kurulmuş olan Yerel Eylem Gruplarından (YEG) bir tanesi ziyaret edilmiştir. YEG direktörü nasıl kurulduklarını, yapısını, neler yapıklarını, gerçekleştirdikleri projeleri ve karşılaştıkları zorluklar konularında bilgiler vermiştir.

  Katılım sağlayan aday ülkeler arasında Türkiye’nin LEADER konusunda oldukça yol kat ettiği ve bu konudaki deneyimlerinin iyi bir seviyede olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu konuda ki bir sonraki çalıştayın Türkiye’de yapılabileceği yetkililer tarafından ifade edilmiştir.

  Çalıştayın yanısıra AB Komisyonundan Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Türkiye IPARD Program Sorumlusu Sayın Iwona LISZTWAN ile Sayın ADAK, Sayın ANTALYALI ve AB Türkiye Delegasyonundan Sayın Leyla ALMA bir toplantı gerçekleştirmiştir. LISZTWAN, Türkiye’de IPARD ile ilgili kurumların yapmış oldukları çalışmalardan komisyonun memnun olduğunu belirtmiştir. Özellikle tek sorumluluğu IPARD konuları olan YO Başkanının atanması konusunda memnuniyet ifade edilmiştir. Bu şekilde YO’nun yapısının güçlendiği ve süreci daha etkin yürütülebileceğine değinilmiştir
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye