ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI BALIKESİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
81 ili kapsayacak Ortak Tarım Politikası Ağı’nın (UKA) yapılanma çalışmalarıyla ilgili toplantı 29 Ağustos 2023 tarihinde, Balıkesir Valiliği Koca Seyit Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
4 gün süren ve OTP AĞI’nın işleyişi, amacı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantılarda, il ve bölgelerin tarım politikalarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri ile paydaşlar bir araya geliyor.
Balıkesir‘deki toplantıların ilk gününde, Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Kırsal Ağ ve LEADER Koordinatörü Dr. Şenay Sevengör ve Proje Uzmanı Mahmut Biçer Sayın Balıkesir Valiliği’ni ziyaret ederek yetkililere bilgilendirmelerde bulundu. Aynı gün; Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Erkan ALKAN,TKDK İl Koordinatörü Sayın Murat Kaz ve Kalkınma Ajansı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP Birim Başkanı Sayın Kerem ÖNER ziyaret edilerek, bölgenin mevcut tarım profili masaya yatırıldı.
İkinci gün Balıkesir Valiliğinde Balıkesir Valisi Sayın İsmail USTAOĞLU ile gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısının ardından, Balıkesir Vali Yardımcısı Sayın Mustafa ÇEK koordinasyonunda; Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Erkan ALKAN, Balıkesir TKDK İl Koordinatörü Sayın Murat KAZ, Balıkesir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sayın Eyüp FİDAN, Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Temsilcisi Sayın Deniz KOTİLOĞLU, Güney Marmara Kalkınma Ajansı temsilcisi Sayın Emine AKTUĞ ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Temsilcisi Sayın Ekrem YÜCE ve Balıkesir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu personeli katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda bakanlık uzmanları tarafından, daha önce görüşülen kurum ve kuruluşların temsilcilerine sunumlar yapıldı, onların görüşleri değerlendirildi. Üçüncü gün, Ortak Tarım Politikası Ağı ile ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının belirlenmesiyle birlikte Balıkesir ilindeki Bakanlıklarımızın il teşkilatlarından irtibat temsilcileri ve ildeki YEG temsilcilerinin katılımıyla odak grup toplantısı saat 10:30’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Yine aynı gün; çiftçiler, akademisyenler, kooperatif ve birlik temsilcileri, özel sektör temsilcileri gibi bölgenin tarım alanındaki tüm aktörlerinin yer aldığı paydaş toplantısı Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde saat 14:00’te yapılacak.
Balıkesir’deki yapılanma çalışması, değerlendirmelerle 01.09.2023 Cuma günü sona erecek.
ORTAK TARIM POLTİKALARI (OTP) AĞI
Ulusal kırsal ağ, bir yandan kırsal kalkınma politikalarının etkin uygulanmasını sağlamayı ve kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. Kırsal kalkınma politikaları uygulanırken, tüm paydaşların katılımını ve yerel kültürel değerlerin bütünlüğünü korumayı amaçlıyor.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye