Page 9 - yeg katalogu - tr
P. 9

Yerel E
                 Yerel Eylem Grubu ylem Grubu Bilgi KartıBilgi Kartı


        YEG Oluşum Süreci                            Uygulandığı İl
      Gümüşhacıköy Yerel Eylem Grubu Derneği 04.11.2016 Tarihinde kurulmuş
      olup Amasya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 28.11.2016 Tarihinde  Amasya
      tescil edilmiştir.

      Amasya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne kayıtlı kütük numarası (05-008-
      190)’dır. Gümüşhacıköy YEG Derneği; genel kurul, yönetim kurulu, denetim
      kurulu ve teknik ekipten oluşmaktadır.
      Derneğin Genel Kurulu toplam 16 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulunda
      STK ve özel sektörün temsil oranı %50’den fazladır ve Yönetim Kurulunda
      25 yaş altı 1 genç, 3 kadın üye yer almaktadır.

      Yönetim Kurulu 1 kamu temsilcisi, 2 sivil toplum temsilcisi, 2 özel sektör
      temsilcisi olmak üzere toplam 5 asıl üyeden oluşmaktadır.
        YKS Öncelikleri

      Tema 1: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm
      ürünlerinin geliştirilmesi.
      Tema 2: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve kolektif
      yerel örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dahil) desteklemesi.
      Tema 3: Köylerdeki kamusal alanların iyileştirilmesi.
      Tema 4: Yerel Eylem Grupları Ağı, örnek uygulamaların payalşımı, IPARD
      programının yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmada yeni yaklaşımların
      öğrenilmesi.

        Hedefler/Tavsiyeler

      Gümüşhacıköy Yerel Eylem Grubu Dernegi olarak öncelikli hedefimiz
      kullanılamayan kaynakların kullanımını sağlamak, bölge halkıni birleştirici
      ve aktif katılıma yonlendirici işler-projeler yapmaktir.
       İletişim Bilgileri


      Telefon  : HÜSEYİN GÖKÇE MURAT - 0545 775 54 70

      E-Posta  : gumushacikoyyeg@gmail.com


       T.C.
      TARIM VE ORMAN
       BAKANLIĞI
                                                        7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14