Page 11 - yeg katalogu - tr
P. 11

Yerel Eylem Grubu ylem Grubu Bilgi KartıBilgi Kartı
                 Yerel E
        YEG Oluşum Süreci
      Taşova YEG yetkilileri LEADER yaklaşımından 2016 yılında Tarım ve Orman   Uygulandığı İl
      Bakanlığının tanıtım faaliyetleri sayesinde haberdar olmuştur.
      Gelişmişlik seviyesi açısından geri kalmış ve sürekli göç veren bir ilçe  Amasya
      konumunda olan Taşova, orta büyüklükte YEG kriterlerini taşıdığından 2016
      yılında kamu, özel sektör, STK, genç üye ve kadın üye dengesi gözetilerek
      kurulmuştur. Taşova YEG bölgesi 1025 km 2 ‘lik faaliyet alanına ve 31.508
      nüfusa sahiptir. 5 kişilik yönetim kuruluyla çalışmalarını sürdüren Taşova
      YEG katılımcılık ilkesini esas almaktadır.
        YKS Öncelikleri

      YKS hazırlama sürecinde öncelikle bir yol haritası hazırlanmış bu kapsamda
      6 adet odak, 18 adet alt gurup toplantısı yapılmıştır. 7 mahalle ve 63 köy
      muhtarı, gençler ve kadınlarla anketler yapılmıştır. Yapılan toplantılar ve
      anketler sonucunda YEG temaları aşağıdaki gibi şekillenmiştir.
      Tema 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak
      kaliteli ürünleri, el sanatlarını ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik
      zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi
      Tema 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm
      ürünlerinin geliştirilmesi
      Tema 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel
      örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi
      Tema 4: Yerel Eylem Grupları Ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD
      programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi.
        Hedefler/Tavsiyeler

      Taşova YEG olarak hedefimiz; LEADER yaklaşımı prensiplerine uygun olarak
      tabandan tavana yaklaşım ile Taşova YEG bölgesinde var olan potansiyeli
      harekete geçirmek, katma değer yaratmak, bölge halkının refah seviyesini
      artırmak, kırsalda yaşayan kadınları güçlendirmek ve kırsaldan kentlere göç
      yerine (tersine göç) kentlerden kırsala göçü sağlamak ve Taşova kırsalda
      kalkınmayı sağlamaktır.
      Kırsalda tarımsal ve hayvansal üretim yapan gelir seviyesi düşük küçük
      aile işletmelerine (çiftçiler) yönelik desteklerin bölgesel ihtiyaçlara göre
      çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması için bürokratik engellere
      çözüm bulunması, yapılan hibe ve desteklerin toprak sahiplerine değil
      gerçek üreticilere verilerek tarımsal ve hayvansal üretimin reel olarak
      artırılması hedeflenmelidir.

       İletişim Bilgileri


             0533 746 53 43 Kadir AYDOĞAN /Dernek Başkanı
      Telefon  :
             0532 307 75 18 Gülhan ÇAKIR / Dernek Müdürü
      E-Posta  : kaydogan05@gmail.com-gulhanteyfurcakir@hotmail.com
      Web Sitesi : www.tasovayeg.com.tr
       T.C.
      TARIM VE ORMAN
       BAKANLIĞI
                                                        9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16