Page 7 - yeg katalogu - tr
P. 7

Yerel Eylem Grubu ylem Grubu Bilgi KartıBilgi Kartı
                 Yerel E
        YEG Oluşum Süreci
      AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım öncesi Mali iş birliği    Uygulandığı İl
      Çerçevesinde IPARD kapsamında finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı
      tarafından yürütülen LEADER tedbiri farkındalık yaratma ve yerel halkı   Amasya
      harekete geçirme teknik destek projesi ile Göynücek Yerel Eylem Grubu
      Derneği 24/10/2016 tarihinde Amasya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü
      tarafından 05-008-189 kütük numarası ile kaydedilerek resmi olarak
      kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 24 Ocak 2017 tarihinde Dernek
      Genel Kurulu toplanarak, kamu, sivil toplum, özel sektör, kadınlar, çiftçiler
      ve gençler temsiliyeti ile yönetim ve denetim kurulu seçmek üzere genel
      kurulunu gerçekleştirmiştir. 5 kişiden oluşan mevcut yönetim; %20 Kamu,
      %40 Sivil Toplum Kuruluşları (STK), % 40 Özel Sektör şeklindedir. Ayrıca
      yönetim kurulunda 2 kadın ve 1 genç üye yer almaktadır.
        YKS Öncelikleri

      Göynücek YEG Bölgesinde yapılan YKS hazırlıklarında; alt grup
      toplantılarına 331, odak grup toplantılarına toplam 137 kişi, Muhtar anketine
      21 kişi katılmıştır. Toplamda toplantılara 498 kişi, anketlere 21 kişi katılmış,
      görüş ve önerileri alınmıştır.
      Odak ve Alt gurup toplantıları anketler ile çıkan sonuçlara göre GZFT analizi
      yapılmış olup bu sonuçlara göre Belediye toplantı salonunda 138 kişinin
      katılımı ile öncelik alanları belirlenmiştir. Buna göre;
      1.Kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, kırsal
      ekonominin ekonomik çeşitlendirilmesi için kaliteli ürünler, el sanatları ve
      diğer faaliyetler;
      2.Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm
      ürünlerinin geliştirilmesi;
      3.Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamını arttırmak ve kolektif yerel örgütleri,
      dernekleri ve STK’ları desteklemek (kadın grupları dâhil);
      4.Yerel eylem grupları arasında ağ oluşturulması, en iyi uygulama örnekleri
      için bilgi alışverişi, IPARD programının yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya
      yeni yaklaşımların öğrenilmesi
        Hedefler/Tavsiyeler

      “2023 yılında Sivil toplumun katılımı ile üreten, ürettiğini işleyen, pazarlayan,
      halkın gelir seviyesi artmış, mutlu ve geleceğe güvenle bakan bir Göynücek’te
      yaşamak.”vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.


       İletişim Bilgileri

             YEG Yetkili Halil Alabuğa (Başkan Yrd.): 0536 653 1496
      Telefon  :
             YEG Müdür Hale Ertopcu Boztepe    : 0530 325 1295
      E-Posta  : halertopcu@gmail.com
      Web Sitesi : www.goynucekyeg.org

       T.C.
      TARIM VE ORMAN
       BAKANLIĞI
                                                        5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12