Page 13 - yeg katalogu - tr
P. 13

Yerel Eylem Grubu ylem Grubu Bilgi KartıBilgi Kartı
                 Yerel E


        YEG Oluşum Süreci                            Uygulandığı İl
      Ayaş Yerel Eylem Derneği LEADER yaklaşımından 2016 Yılında Tarım ve
      Orman Bakanlığı tanıtım faaliyetleri sayesinde haberdar olmuş ve 2017 yılında  Ankara
      16 üye ile ilçe kaymakamımız başkanlığında kurulmuştur. Derneğin 1158
      kilometrekare alanı kapsayan faaliyet alanında 13.686 kişilik nüfus ikamet
      etmektedir. Kamu, Özel sektör ve STK dengesi gözetilerek oluşturulan 5
      kişilik yönetim kurulu ile çalışmalarını sürdüren Ayaş YEG katılımcılık ilkesini
      esas almaktadır.        YKS Öncelikleri

      Yerel Kalkınma Stratejisi’nin hazırlanması sürecinde öncelikle bir yol haritası
      çıkarılmış, ardından 9 odak grup belirlenmiş ve 33 mahallede alt grup
      toplantıları gerçekleştirilmiş ve YEG temaları aşağıdaki gibi şekillenmiştir.
      Tema1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak
      kaliteli ürünler, el sanatları ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin
      ve katma değerli ürünler geliştirilmesi.
      Tema2: Yerel,doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm
      ürünlerinin geliştirilmesi.
      Tema3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel
      örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (Kadın grupları dahil)desteklenmesi.
      Tema4:Yerel Eylem Grupları Ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD
      programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi.        Hedefler/Tavsiyeler
      Ayaş YEG, LEADER yaklaşımı prensiplerine uygun olarak tabandan tavana
      bir yaklaşımla bölgedeki vatandaşların refahını sağlama, gelir düzeyini
      artırma ve bölgeye doğru yatırımlar yapılmasını teşvik etme hedefleriyle
      çalışmalarına devam etmektedir.

       İletişim Bilgileri


      Telefon  : 0554 514 55 32

      E-Posta  : ayasyeg@gmail.com
      Web Sitesi : www.ayasyeg.com


       T.C.
      TARIM VE ORMAN
       BAKANLIĞI
                                                        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18